skipToContentskipToFooter

De verzekeringsmaatschappij van een auto hoeft de schade die de inzittenden lijden niet altijd te vergoeden. Verder is de schade die de chauffeur lijdt in principe uitgesloten. Hier kan een inzittendenverzekering uitkomst bieden.

Schuldvraag

De schade die inzittenden van de auto lijden door schuld van de bestuurder is verzekerd op de autoverzekering. Maar die verzekering vergoedt niets als een ander schuldig is aan het ontstaan van de schade. De inzittendenverzekering vergoedt die schade wel. Ook de schade die de chauffeur lijdt. Er is keuze tussen een ongevallenverzekering voor inzittenden en een schadeverzekering voor inzittenden.

Bij de ongevallenverzekering voor inzittenden betaalt de verzekeringsmaatschappij een tevoren afgesproken bedrag per zitplaats als een inzittende gewond raakt of overlijdt door een ongeluk. Deze verzekering keert uit ongeacht of de bestuurder schuldig is aan het ontstaan daarvan. De verzekeringsmaatschappij betaalt de verzekerde som die in de polis is afgesproken, ook al is de schade hoger of lager. Op deze verzekering is de chauffeur ook meeverzekerd.

Maximumbedrag

Bij de schadeverzekering voor inzittenden wordt de schade van de inzittenden vergoed tot een afgesproken maximumbedrag per voertuig. De inzittende moet aantonen schade tot het geclaimde bedrag te hebben geleden. De schuldvraag is niet van belang. Ook hier geldt de verzekering ook voor de bestuurder. De totale schade kan hoger zijn dan de verzekerde som. In dat geval wordt de vergoeding gelijkmatig over alle betrokkenen verdeeld.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer