skipToContentskipToFooter

De Wet wegvervoer goederen (Wvg) verbiedt de eigen vervoerder en de beroepsvervoerder te vervoeren met voertuigen die niet APK zijn gekeurd en te zwaar zijn beladen. Overtreding van dit verbod is een economisch delict en wordt zwaar bestraft. Het verbod om met te zwaar beladen voertuigen te vervoeren geldt ook voor de opdrachtgever van de beroepsvervoerder.

Vormen van overbelading

Een gekentekend voertuig is te zwaar beladen als de toegestane massa’s of de druk onder de as of de koppeling worden overschreden. Ook strafbaar is het trekken van een zwaarder beladen aanhangwagen dan het kentekenbewijs van het trekkende voertuig toestaat.

Proces verbaal wordt opgemaakt bij overschrijding van:

 • de toegestane maximummassa van de bedrijfsauto, aanhangwagen of het samenstel daarvan
 • de toegestane maximummassa van 50 ton (60 ton voor werktuigen)

Verder wordt proces verbaal opgemaakt bij overschrijding met 10 procent of meer van:

 • de toegestane maximumlast van de bedrijfsauto of de aanhangwagen
 • de toegestane maximumlast onder de koppeling van de aanhangwagen
 • de maximum te trekken massa van de aanhangwagen volgens het kentekenbewijs van de trekkende auto

De hoogte van de boete is afhankelijk van de soort en mate van overbelading.

Een ongekentekend voertuig is te zwaar beladen als de druk onder een as meer is dan 10 ton of 11,5 ton onder de aangedreven as van een landbouwtractor. De toegestane maximummassa van ongekentekende voertuigen met een of meer aanhangwagens mag niet meer zijn dan 50 ton.

Aanhangwagens zijn zowel opleggers als middenasaanhangwagens en autonome (schamel) aanhangwagens.

Hoogte boetes

De boetes bij te zware belading bij het bedrijfsmatig vervoer van goederen worden uitgedrukt in sanctiepunten en bedragen in euro's bij overtreding van toegestane maximummassa’s:

 • Categorie 1, overschrijding 5 t/m 9%, boetebedrag = 360 euro
 • Categorie 2, overschrijding 10 t/m 14%, boetebedrag = 500 euro
 • Categorie 3, overschrijding 15 t/m 19%, boetebedrag = 800 euro
 • Categorie 4, overschrijding 20 t/m 24%, boetebedrag = 1100 euro
 • Categorie 5, overschrijding 25 t/m 29%, boetebedrag = 1800 euro
 • Categorie 6, overschrijding 30 t/m 49%, boetebedrag = 2700 euro
 • Categorie 7, overschrijding vanaf 50%, boetebedrag = 3600 euro

De boetes bij overschrijding van toegestane lasten onder de assen of de koppeling bedragen in euro’s:

 • Categorie 1, overschrijding 10 t/m 14%, boetebedrag = 360 euro
 • Categorie 2, overschrijding 15 t/m 19%, boetebedrag = 500 euro
 • Categorie 3, overschrijding 20 t/m 24%, boetebedrag = 800 euro
 • Categorie 4, overschrijding 25 t/m 29%, boetebedrag = 1100 euro
 • Categorie 5, overschrijding 30 t/m 34%, boetebedrag = 1800 euro
 • Categorie 6, overschrijding 35 t/m 49%, boetebedrag = 2700 euro
 • Categorie 7, overschrijding vanaf 50%, boetebedrag = 3600 euro

Bij de vier hoogste categorieën worden hogere boetes geëist bij recidive binnen 5 jaar. Bij de eerste recidive worden de boetes verhoogd met 50 procent, bij de tweede met 100 procent. Vanaf de derde recidive wordt direct gedagvaard.

Bij ongekentekende voertuig zijn de boetes bij overbelading van de toegestane lasten of maximummassa’s:

Apk

De Wet wegvervoer goederen (Wwg) verbiedt de eigen vervoerder en de beroepsvervoerder om vervoer te verrichten met voertuigen zonder geldige apk. Voertuigen moeten periodiek worden gekeurd als voor het voertuig een kenteken is opgegeven. Het is niet van belang of er ook werkelijk mee wordt gereden.

Vrachtauto’s, zware aanhangwagens en opleggers met een toegestane maximummassa van meer dan 3,5 ton moeten jaarlijks worden gekeurd.

Bestelauto’s waarvan het kenteken voor 2005 is afgegeven en bestelauto’s van na die datum die rijden op diesel of lpg moeten voor het eerst drie jaar na afgifte van het kenteken worden gekeurd. Daarna is een jaarlijkse keuring verplicht.

Bestelauto's, waarvan het kenteken na 1 januari 2005 is afgegeven en die rijden op benzine, moeten voor het eerst vier jaar na afgifte van het kenteken worden gekeurd. Daarna is een tweejaarlijkse keuring verplicht. Als de bestelauto ouder is dan acht jaar, moet hij jaarlijks worden gekeurd.

De boete bij het ontbreken van een geldig keuringsbewijs is afhankelijk van de wijze van controle en het soort voertuig. Bij controle onderweg wordt de boete gebaseerd op overtreding van de Wet wegvervoer goederen. De boete voor een vrachtauto of zware aanhangwagen of oplegger is 400 euro.

Bij de periodieke controle via het kentekenregister van de RDW staat niet vast dat met het voertuig is vervoerd en wordt de boete gebaseerd op de Wegenverkeerswet. De boete is dan 130 euro voor een bestelauto en 400 euro voor een vrachtauto, zware aanhangwagen of oplegger.

Vragen over vervoer?

Ricky en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer