Geen eurovignet nodig

Je hoeft niet altijd de extra belasting voor zware vrachtauto's te betalen.

Er zijn verschillende vrijstellingen. Ook kan een vrachtauto in Nederland niet belastbaar zijn als deze niet bestemd is voor goederenvervoer, zoals lesauto's en chassis zonder opbouw. Je kunt bij de belastingdienst toetsen of je voor jouw voertuig, dat niet bestemd is voor goederenvervoer, de heffing moet betalen.

Vrijstellingen

Internationaal

In alle verdraglanden zijn vrijgesteld

 • militaire voertuigen en voertuigen van de burgerbescherming
 • voertuigen van de brandweer en andere diensten voor eerstehulpverlening
 • voertuigen van diensten voor de ordehandhaving
 • voertuigen voor de aanleg en het onderhoud van wegen

Nederland

In Nederland zijn vrijgesteld:

 • voertuigen van defensie, voorzien van een militair kenteken
 • politieauto's die zijn voorzien van sirene, blauw zwaailicht en politielogo
 • brandweerauto's die zijn voorzien van sirene, blauw zwaailicht en brandweerembleem; deze vrijstelling geldt ook voor de bedrijfsbrandweer
 • wegenbouwvoertuigen (niet voor aan- en afvoer van materiaal)
 • circus- en kermisauto's; de auto's hoeven niet herkenbaar te zijn als circus- en kermisauto's
 • voertuigen die behoren tot de handelsvoorraad van een garagebedrijf of autodealer, mits wordt gereden onder handelaarskenteken

Vrijstelling na schriftelijk verzoek

Voor de volgende motorrijtuigen kan je ook vrijstelling van de bzm krijgen, na een brief met motivatie:

 • Motorrijtuigen die je gewoonlijk maar over een kleine afstand op de snelweg gebruikt

Dit zijn bijvoorbeeld motorrijtuigen voor vervoer op (lucht)haventerreinen die dicht bij elkaar liggen. Het vervoer van goederen mag niet uw hoofdactiviteit zijn.

Niet belastbaar

De heffing hoeft niet betaald te worden voor voertuigen die niet bestemd zijn voor goederenvervoer. Buiten Nederland kunnen deze voertuigen wel onder de heffing vallen.

Voorwaarden

Aan de vrijstellingen en het niet belastbaar zijn, kunnen voorwaarden zijn verbonden. 

Combinaties

Voor een samenstel van vrachtauto met aanhangwagen of van trekker met oplegger betaal je geen eurovignetheffing als het motorrijtuig vrijgesteld of niet belastbaar is.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder