Dossier vervoerswetgeving

Bedrijven moeten voldoen aan wettelijke eisen om goederen met een vrachtauto te mogen vervoeren.

De eisen zijn vastgelegd in de Wet wegvervoer goederen (Wwg), die onderscheid maakt tussen:

  • vervoer van goederen ten behoeve van of afkomstig uit het eigen bedrijf (eigen vervoer)
  • vervoer van goederen in opdracht van derden tegen vergoeding (beroepsgoederenvervoer)
Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder