B- en BE-Rijbewijs

B-Rijbewijs

Met dit rijbewijs mag gereden worden op voertuigen waarvan:

het toegestane maximum massa (TMM = ledig gewicht plus laadvermogen van het voertuig niet hoger is dan 3.500 kg. Achter dit voertuig mag een aanhangwagen worden gekoppeld met een tmm van 750 kg;
De aanhangwagen mag ook zwaarder zijn dan 750 kg, maar het tmm van de totale combinatie mag niet hoger zijn dan 3.500 kg.
Het B-rijbewijs mag behaald worden vanaf 18 jaar. Vanaf 1 november 2011 mogen 17-jarigen onder begeleiding ook het B-rijbewijs halen. Meer informatie onder Begeleid rijden.

BE-Rijbewijs

Houders van een rijbewijs in de categorie BE, die dat rijbewijs gehaald hebben vóór 19 januari 2013, mogen een (bestel)auto besturen waarvan het tmm maximaal 3.500 kg bedraagt.

Zij mogen een aanhangwagen trekken vanaf 750 kg tmm.

Is het rijbewijs BE echter behaald ná 19 januari 2013, dan mag er nog steeds gereden worden met een voertuig waarvan het tmm maximaal 3.500 kg is, maar mag het tmm van de aanhangwagen niet hoger zijn dan 3.500 kg en derhalve het tmm van de totale combinatie niet hoger dan 7.000 kg. 

Welk E-examen afleggen

U kunt examen doen voor het rijbewijs E achter B als u gaat rijden met een personen- of bestelauto met aanhangwagen of oplegger. Het is beter om eerst het examen E achter C af te leggen als u van plan bent om te gaan rijden met een aanhangwagen of oplegger achter een vrachtauto of trekker. Met E achter C wordt automatisch ook E achter B verleend en is hiervoor geen afzonderlijk examen nodig.

T-rijbewijs niet meer automatisch bij B-rijbewijs

Als een B-rijbewijs vanaf 1 juli 2015 is afgegeven is het rijbewijs niet tevens geldig als T-rijbewijs. Wel wordt het T-rijbewijs automatisch bijgeschreven als het C-rijbewijs wordt afgegeven.

Begeleid rijden vanaf 17 jaar

Vanaf 1 november 2011 is de minimumleeftijd voor het B rijbewijs verlaagd naar 17 jaar als de rijbewijshouder tot zijn 18e onder begeleiding rijdt.
Het theorie-examen mag vanaf 16 jaar afgelegd worden en bij een leeftijd van minimaal 16,5 jaar mogen de praktijklessen gevolgd worden.

Bij het behalen van het rijbewijs mag de 17-jarige bestuurder alleen rijden indien hij over minimaal één begeleider beschikt en deze begeleider op de begeleiderspas is vermeld.

Een begeleider moet aan de volgende eisen voldoen:

  • minimaal 27 jaar zijn en minimaal 5 jaar een geldig B-rijbewijs hebben;
  • geen strafrechtelijke veroordeling voor een verkeersovertreding hebben;
  • geen alcoholcursussen en/of gedragscursussen hebben gehad;
  • geen opgelegde onderzoeken door het CBR inzake rijvaardigheid of rijgeschiktheid hebben gehad;
  • tijdens de begeleiding niet onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen is;
  • een geldig rijbewijs kunnen tonen tijdens begeleiding.

De bestuurderspas kost € 35,- en kan door de rijbewijshouder vanaf 16,5 jarige leeftijd aangevraagd worden bij de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW).

Beginnend bestuurder

Iedereen die na 30 maart 2002 zijn rijbewijs heeft gehaald of gaat halen heeft te maken met het puntenrijbewijs. Dit geldt voor wie het A- of B-rijbewijs heeft gehaald. Aan een beginnende bestuurder kunnen in de eerste vijf jaar dat hij beschikt over een rijbewijs strafpunten worden opgelegd. Bij drie strafpunten moet de bestuurder opnieuw rij-examen doen.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder