skipToContentskipToFooter

Het is altijd raadzaam om de veiligheidsverklaring van het bedrijf te overhandigen aan de schipper en hem voor kennisneming en ontvangst hiervan te laten ondertekenen. Daarnaast kunnen de belangrijkste aanwijzingen worden opgenomen in de bevrachtingsovereenkomst.

Voorbeeldtekst voor een veiligheidsverklaring

(Naam van jouw bedrijf) en zijn afnemers hechten veel waarde aan veilig werken. Daarom vooral ook aan jouw veiligheid en die van jouw collega en/of gezin:

  • Houd je aan de veiligheidsinstructies weergegeven op waarschuwings-, gebods- en verbodsborden.
  • Gebruik Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). Let op: op sommige locaties kan ook de reddingsvest verplicht zijn.
  • Houd goed contact met de kraanmachinist.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer