skipToContentskipToFooter

BV 2016: Onder de naam ‘BV 2016’ introduceren evofenedex, CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer de algemene voorwaarden betreffende het met één reis vervoeren van goederen over binnenwateren.


De voorwaarden zijn tweezijdig tot stand gekomen, mede aan de hand van een aantal consultatiebesprekingen met mensen uit de praktijk en betrokken koepelorganisaties.

Charterformulier

De BV 2016 bestaan uit algemene voorwaarden plus een charterformulier voor het vastleggen van de specifieke ladingen- en trajectgegevens en overige commerciële en operationele afspraken. Het ingevulde charterformulier en de algemene voorwaarden vormen samen de vervoersovereenkomst.

Voordelen

Het gebruik van de BV 2016 levert belangrijke voordelen op voor bevrachters, schippers en handelaren en producenten, omdat het charter en de voorwaarden samen een compleet model voor een vervoerovereenkomst voor binnenvaart bieden, waarin alle noodzakelijke elementen zijn opgenomen. De BV 2016 zijn zowel voor binnenlands als voor internationaal vervoer toepasbaar.

Checklist

Met name het charterformulier zal de totstandkoming van een vervoerovereenkomst vereenvoudigen. Invullen van het (niet vormvast voorgeschreven) charterformulier werkt namelijk als een checklist.

Beheer

De BV 2016 zijn in beheer gegeven bij de Stichting Vervoeradres. De BV 2016 zijn in te zien en te downloaden op www.sva.nl/BV2016. Hier staan ook een digitaal formulier en een uitgebreide toelichting op de voorwaarden. De BV 2016 zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer