skipToContentskipToFooter

De wijzigingen in de binnenvaartwet zijn per 1 juli 2009 van kracht. O.a. de inschrijvingsplicht voor het eigen vervoer en van de inschrijvings- en vergunningsbewijzen zijn komen te vervallen.

Herziene Rijnvaartakte (Akte van Mannheim)

Het verdrag regelt de vrije vaart op de Rijn en aansluitende vaarwegen. De CCR (Centrale Commissie voor de Rijnvaart, zetelend in Straatsburg) ziet toe op de uitvoering van de regels.

De kernpunten van het verdrag zijn:

  • Uniforme regels.
  • Veilige binnenvaart met betrekking tot gezondheid en milieu.
  • Voorschriften voor schepen en bemanning.

CMNI, het Verdrag van Boedapest

De CMNI (Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure) regelt op internationaal niveau welke partijen verantwoordelijk zijn voor:

  • de aanlevering van goederen
  • het vervoer daarvan
  • de aflevering
  • eventuele schade.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer