skipToContentskipToFooter

Instructies voor schippers bij afmeren en laden of lossen (drogebulk-lading)

Veilig werken staat hoog bij ons in het vaandel. Dat geldt niet alleen voor onze eigen medewerkers maar voor anderen die onder onze verantwoordelijkheid werkzaamheden uitvoeren. Daarom hebben wij deze veiligheids(werk)instructie opgesteld voor schippers die bij ons afmeren en laden of lossen. Bij het afmeren aan de kade wordt je automatisch onderdeel van de inrichting en dien je te houden aan de bij ons geldende veiligheidsvoorschriften.

Gevaren en risico’s voor mens en omgeving

Bij het laden/lossen van het schip lopen jij, en/of jou medewerker(s), risico’s, bv.

 • geraakt worden door vallende lading of brokstukken
 • beknelling of geraakt worden door de grijperbak zodra je werkzaamheden uitvoert in de directe omgeving van de grijperbak
 • uitglijden, verstappen (verzwikken) of struikelen op de werkvloer.

Gebruik Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

 • Hou je aan de veiligheidsinstructies weergegeven op waarschuwing-, gebod- en verbodsborden.
 • Gebruik de volgende Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM): helm, veiligheidsschoenen en reflectiekleding

Gedragsregels schipper

Bij afmeren schip

 1. Bij het afmeren zo spoedig mogelijk de schroef stilzetten.
 2. Betreed de kraanbaan (walkant) alleen als de kraan buiten bedrijf is, of na toestemming van de kraanmachinist bij een stilstaande kraan.
 3. Meldt je bij de bedrijfsleider (of …).
 4. Houdt je aan de huisregels die je door de bedrijfsleider kenbaar zijn/worden gemaakt.
 5. Je bent medeverantwoordelijk voor de orde en netheid op de locatie.

Activiteiten schipper gedurende lossen van het schip

 1. Communiceer met de kraanmachinist door middel van oogcontact en, indien aanwezig, mobiele telefoon of portofoon.
 2. Voer geen werkzaamheden uit onder de grijperbak indien de kraan in bedrijf is. Denk hierbij aan het gangboord schoonmaken, onderhoud aan dek e.d.
 3. Tijdens het bijschuiven/bijscheppen mogen er geen andere medewerkers in het ruim aanwezig zijn.

Hijsen auto schipper

 1. Het hijsen van de schippers auto door de kraanmachinist, is voor eigen risico van de schipper. De kraanmachinist is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die onverhoopt kan ontstaan tijdens de hijswerkzaamheden.
 2. De auto dient gehesen te worden met gecertificeerd hijsmateriaal en gecertificeerde werktuigen.

Acties bij gevaar

 1. Licht jouw leidinggevende in bij vaststelling van gevaar en bespreek met hem de vervolgstappen.
 2. Tref direct maatregelen om verdere schade en/of incidenten te voorkomen.
 3. Alle schades en incidenten dienen te worden gemeld.
 4. Vervang tijdelijke oplossingen zo spoedig mogelijk door een definitieve oplossing.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer