skipToContentskipToFooter

De zelfstandige schippers bezitten gezamenlijk zo’n 90 procent van het aantal binnenvaartschepen. Verladers doen echter zelden rechtstreeks zaken met binnenvaartschippers of -rederijen. 

Tussenpersonen in de binnenvaart 

Voor het vervoer van massagoederen (bulkvervoer) maken verladers gewoonlijk gebruik van de diensten van bevrachtingkantoren. Deze regelen het vervoeraanbod van de verladers en zetten die uit bij de aan hen gebonden schippers. Naast bevrachtingkantoren zijn ook enkele coöperaties waarin schippers samenwerken actief; ook zij kunnen het vervoer per binnenschip regelen. Bevrachtingkantoren en coöperaties zijn vaak gespecialiseerd in bepaalde ladingsoorten of geografische gebieden.

Tussenpersonen in de containervaart

In de containervaart vervullen de containerterminals de belangrijkste tussenschakel tussen verladers en binnenvaartschippers. Dit hangt samen met de overslagactiviteiten van de terminals: de containers worden overgeslagen van het schip op de vrachtauto en omgekeerd, waarbij de containers doorgaans tussen het laden en lossen eerst worden opgeslagen.

Voor bedrijven die voor het vervoer van containers nog geen gebruik maken van de binnenvaart is het eerst zaak om te beoordelen of er de binnenvaart past binnen een voor hen geschikt logistiek concept.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer