skipToContentskipToFooter

Commodities zoals (citrus)fruit, bosproducten en andere homogene ladingsoorten worden in gespecialiseerde conventionele schepen vervoerd. Het containervervoer neemt echter toe in deze sectoren.

Voordelen van de container ten opzichte van het conventionele vervoer:

 • veel lagere stuwadoorskosten
 • de kwaliteit van het materiaal waardoor een container vaker kan worden gebruikt
 • de goederen zijn beschermd tegen invloeden van buitenaf
 • het hele transporttraject kan worden afgelegd zonder overladen van de goederen
 • eenvoudig te (be)laden en lossen
 • geschikt voor bijna elke goederensoort
 • de genormaliseerde maatvoering, wat uitwisseling tussen verschillende vervoersystemen mogelijk maakt

Teu

Bij zeecontainers bestaan twee dominante standaardmaten: de 20’ (voet) en de 40’ container. Aantallen containers worden uitgedrukt in 20’-equivalenten, oftewel teu (twenty foot equivalent units); een 40’ container is 2 teu, een 20’ container is 1 teu. Er zijn ook afwijkende maten, zoals de 45’ container. Ook de hoogte van de container kan variëren: 8’ of 9’6”. De laatstgenoemde hoogte wordt ook steeds gangbaarder voor 40’ containers.

45' container

De 45’ container wordt vooral ingezet in trafieken waar wordt geconcurreerd met trailervervoer met ferryschepen. Ze zijn vaak inwendig ook iets breder, waardoor bij belading met standaard(euro)pallets een betere beladingsgraad ontstaat. Deze containers heten dan ook wel ‘palletbrede’ containers. De laatste jaren neemt het gebruik van tankcontainers en containers voor geconditioneerd vervoer sterk toe.

Rederijen zetten tegenwoordig schepen van 10.000 teu en meer in. Vanzelfsprekend roepen de gebruiksmogelijkheden beperkingen op. Bijvoorbeeld de infrastructuur van de verschillende havens en hun achterlandverbindingen. Vooral de beperkte diepgang van havens en vaarwegen is wereldwijd een probleem.

De investeringen voor een nieuwe diepwatercontainerterminal, met bijbehorende aan- en afvoerwegen, zijn enorm. De eerdergenoemde belemmeringen beperken de inzet van het 'mammoetcontainerschip' tot een gering aantal havens, waarop de grote containerstromen zich concentreren.

De meeste verladers zijn geïnteresseerd in wat het vervoer van hun producten van A naar B kost. Maar is het laagst lijkende tarief ook werkelijk het laagste tarief? Zijn alle bijkomende kosten er in verwerkt, of komt u nog voor verrassingen te staan? 

Als verlader zult u zorgvuldig uw eisenpakket moeten samenstellen, of u nu zaken doet via expediteurs of direct met de rederij zelf afspraken maakt. In beide gevallen is het goed voor uzelf vast te stellen wat voor u het belangrijkste is. Prijs, betrouwbaarheid of een goede service verlening. Zorg in ieder geval dat u heldere afspraken maakt over de eventuele doorberekening van toeslagen. Variabele kosten in de zeescheepvaart worden vaak achteraf doorberekend aan de ladingbelanghebbende. Dat zijn vaak onaangename verassingen achteraf die voorkomen kunnen worden door goede afspraken met de expediteur of rederij vooraf. 

Voor een indicatie van de prijzen van container vervoer van en naar Zuid-Oost Azië kunt u de Shanghai Containerized freight Index raadplegen via internet. Verder kunt u bij bureaus maritieme consultancybureaus als Dynamar, Drewry en Alphaliner benchmark data over prijsontwikkelingen in de zeescheepvaart aanschaffen.

De inhoud van een cognossement is in Nederland onderworpen aan minimum vereisten. Deze vereisten zijn vastgelegd in het Wetboek van Koophandel en zijn gebaseerd op de internationale Hague-Visby Rules. Vooral van belang zijn de aansprakelijkheid van:

 • de vervoerder
 • de expediteur
 • de cargadoor
 • de stuwadoor

De lijnvaart maakt vaak gebruik van het cognossement als vervoerdocument. Hiernaast heeft de Federatie van Expediteursorganisaties (FIATA) verschillende documenten voor internationaal opererende expediteurs:

 • FIATA F.C.R. - FIATA Forwarders Certificate of Receipt
 • FIATA F.C.T. - FIATA Forwarders Certificate of Transport
 • FIATA F.B.L. - FIATA Combined Transport Bill of Lading, die ook als ocean/marine Bill of Lading kan worden toegepast
 • FIATA F.W.R. - FIATA Warehouse Receipt
 • FIATA S.D.T. - FIATA Shippers Declaration for the Transport of Dangerous Goods

In Nederland mogen FIATA-documenten alleen afgegeven worden onder verantwoordelijkheid van een expediteur die is aangesloten bij de Federatie van Nederlandse Expediteurs (FENEX).

De afwikkeling van een handelstransactie begint met de koop-/verkoopovereenkomst. Deze overeenkomst staat los van de later af te sluiten vervoerovereenkomst.

De leveringscondities regelen de verhouding tussen de verkoper en koper, maar niet tussen verkoper/koper en vervoerder! Het is echter wel zo dat de leveringscondities partijen houvast bieden bij de vaststelling wie de aan te spreken partij is voor de vervoerder. Deze richt zich tot de ladingbelanghebbende, in feite de legitieme houder van het cognossement.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer