skipToContentskipToFooter

In het zeevervoer speelt op de drukke handelsroutes de lijnvaart een grote rol. Operationele samenwerkingsverbanden tussen verschillende zeerederijen zorgen ervoor dat de verlader kan kiezen uit meerdere afvaarten per week of zelfs per dag.

Bij het vervoer over zee zijn over het algemeen de Hague-Visby Rules van toepassing. Dit verdrag regelt de aansprakelijkheid van de zeevervoerder bij vervoer onder cognossement maar is inmiddels 85 jaar oud. Met de toenemende containerisatie, ICT-toepassingen en multimodaal vervoer ontstond de behoefte aan modernisering en uniformering van bestaande rechtssystemen.

Onder de vlag van de Verenigde Naties is sinds 2002 gewerkt aan een nieuw aansprakelijkheidsregime in het zeevervoer . Het resultaat is het UNCITRAL Verdrag dat op 23 september in Rotterdam onder de naam 'Rotterdam Rules' door de lidstaten wordt getekend. Pas als daarna minimaal 20 landen het verdrag officieel bekrachtigen krijgt het kracht van wet.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer