skipToContentskipToFooter

Cargadoors fungeren als tussenpersoon in het zeevervoer. Hun opdrachtgevers zijn meestal vervoerders. Cargadoors bemiddelen bij het sluiten van diverse overeenkomsten in havens waar vervoerders geen vestiging hebben.

Cargadoors kunnen veel regelen voor hun opdrachtgevers, bijvoorbeeld:

  • loodsen en sleepboten bestellen
  • in- en uitklaringen regelen
  • ligplaatsen regelen
  • havengelden en andere verplichtingen voldoen
  • het schip laten laden en lossen
  • de lading laten stuwen en sjorren
  • de lading ten vervoer laten aannemen

Ongunstige algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden en Bepalingen van de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors uit 2009 zijn vanuit verladersoogpunt zeer ongunstig. Enerzijds komen cargadoors gemakkelijk onder een eventuele aansprakelijkheid uit, anderzijds zijn er veel verplichtingen en risico’s voor opdrachtgevers.

Verjaring aansprakelijkheid

Iedere vordering tegen de cargadoor verjaart na 9 maanden en vervalt na 18 maanden. Deze termijn gaat in op de laatste dag van de gebeurtenis die aanleiding tot de aansprakelijkheid vormde.

Vragen over internationaal ondernemen?

Rostislav en zijn collega's helpen je graag verder

Rostislav