skipToContentskipToFooter

Algemene voorwaarden

Op expeditiewerkzaamheden in Nederland zijn bijna altijd de Algemene Voorwaarden van de Federatie van Nederlandse Expediteursorganisaties (Fenex) van toepassing. In de praktijk zijn deze voorwaarden beter bekend als de ‘Fenex-voorwaarden’. De meest recente versie is die van 1 mei 2018.

Fenex-voorwaarden

De Fenex-voorwaarden regelen de rechten en plichten van expediteurs ten opzichte van opdrachtgevers en derden. Deze opdrachtgevers zijn meestal verladers. De voorwaarden creëren enerzijds veel rechten en vrijwaringen voor de expediteur en anderzijds veel verplichtingen en risico’s voor de opdrachtgever.

Niet verplicht

Je bent niet verplicht de Fenex-voorwaarden te accepteren. Lees ze daarom goed door voordat je een overeenkomst met een expediteur sluit. Zonodig kun je in overleg met de expediteur schriftelijk vaststellen dat je van bepaalde artikelen afwijkt. Dit is vooral verstandig als je contracten voor langere tijd sluit. Zo maakt je jouw samenwerking met een expediteur tot maatwerk.

Expediteurs die zelf vervoeren

Als een expediteur zelf vervoert, dan geldt voor het grensoverschrijdend vervoer de CMR en voor het binnenlands vervoer het Burgerlijk Wetboek. Soms verwijzen expediteurs naar de Nederlandse Expeditievoorwaarden, maar de bepalingen hierin die strijdig zijn met de CMR of de wet gelden niet. Let hier vooral op bij de bepalingen die de aansprakelijkheid van de expediteur regelen.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer