skipToContentskipToFooter

Stuwadoors zorgen voor het deskundig laden, lossen en vastzetten van vracht op (zee)schepen Hun opdrachtgevers zijn meestal rederijen of verladers. Stuwadoors werken vaak nauw samen met cargadoors.

VRTO (Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators) voorheen de Rotterdamse Stuwadoorscondities

Leden van de Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators (VRTO) maken gebruik van de VRTO Stuwadoorscondities uit 2009. Zij zijn vanuit verladersperspectief niet altijd gunstig. De voorwaarden creëren enerzijds veel rechten en vrijwaringen voor stuwadoors en anderzijds veel verplichtingen en risico’s voor opdrachtgevers. Vanuit verladersperspectief is vooral de aansprakelijkheidsbeperking in artikel 6 belangrijk. Enerzijds anticiperen de VRTO- voorwaarden op de aansprakelijkheidslimieten die zijn vastgesteld in de Rotterdam Rules, te weten: 875 SDR (Special Drawing Rights) per collo of unit of 3 SDR per kg, maar anderzijds beperken zij de totale limiet tot € 1.000.000 per schadevoorval. Zo’n limiet wordt al bereikt bij minder dan 1000 beschadigde of verloren gegane verpakkingseenheden.

Niet verplicht

Je bent niet verplicht deze of de oude Algemene Rotterdamse Stuwadoorscondities uit 1992 (van de voorganger van de VRTO, de Rotterdamse vereniging van stuwadoors) te accepteren. Lees de voorwaarden daarom goed door voordat je een overeenkomst met een stuwadoor sluit. Zo nodig kun je in overleg met de expediteur schriftelijk vaststellen dat je van bepaalde artikelen afwijkt.

Vragen over internationaal ondernemen?

Rostislav en zijn collega's helpen je graag verder

Rostislav