skipToContentskipToFooter

FIATA Certificate of Receipt (FCR), FIATA Certificate of Transport (FCT) & FIATA Bill of Lading (FBL)

FIATA Certificate of Receipt (FCR)

Verklaring van de expediteur dat hij de goederen heeft aangenomen om ze te (laten) vervoeren. Het is geschikt als een exporteur FOB (free on board) of FAS (free alongside ship) heeft verkocht en zelf geen bemoeienis met het vervoer wil hebben. Het FCR vormt tegenover de koper dan het bewijs dat de exporteur aan zijn verplichtingen uit de FOB- of FAS-voorwaarden heeft voldaan. De expediteur moet het FCR later terugkrijgen tegen overgave van het vervoerdocument (bijvoorbeeld een cognossement).

Doorgaans wordt echter geen betaling uit accreditief gedaan, tenzij het documentair krediet uitdrukkelijk een FCR noemt. Dit komt nog zelden voor, voornamelijk omdat dit document te weinig bekendheid heeft (in ontwikkelingslanden) en ook omdat niet alle expediteurs in de wereld bij de FIATA zijn aangesloten.  

FIATA Certificate of Transport (FCT)

Verklaring van de expediteur dat het vervoer van de goederen is gestart. Het komt voornamelijk voor wanneer een expediteur de zending samen met andere zendingen als groupagezending aan een vervoerder aanbiedt. De expediteur krijgt dan wel een vervoerdocument voor de groupagezending, maar dit regelt niet de rechtsbetrekking tussen de verlader en vervoerder. De vervoerder zal de verlader gewoonlijk niet eens kennen als de afzender van een deel van de groupagezending.

In plaats van een FCT kan de expediteur ook zijn uit het vervoercontract voortvloeiende rechten overdragen aan de verlader. Maar dit helpt de laatste weer weinig tegenover zijn eigen koper. 

Een FCT wordt wel in documentaire kredieten genoemd, zodat betaling uit een accreditief kan worden verkregen. Dit komt minder voor dan in geval 1. Bovendien moet dan ook hier het document natuurlijk weer uitdrukkelijk in het krediet worden genoemd.  

FIATA Bill of Lading (FBL)

De FBL is een van oorsprong gecombineerd vervoerdocument. De expediteur is aansprakelijk voor verlies of schade aan de goederen vanaf het ogenblik waarop hij ze in ontvangst neemt tot het tijdstip van aflevering. Ook is hij aansprakelijk voor de handelingen van derden van wiens diensten hij gebruik maakt voor de uitvoering van de overeenkomst.  Tenzij het documentair krediet anders bepaalt, is de FBL aanvaardbaar als bankabel document. De banken zullen een door de expediteur afgegeven transportdocument dan ook zonder meer erkennen, mits deze door de Internationale Kamer van Koophandel erkend is.   

Een FBL wordt ook afgegeven als het transport met maar één vervoermiddel plaatsvindt. Het kan dan, met een aantekening 'shipped on board', als maritiem cognossement worden gebruikt op het moment dat de zending daadwerkelijk is geladen.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer