skipToContentskipToFooter

De aflader moet de gegevens voor het opmaken van het cognossement aan de rederij verstrekken. Dit kan met een verzendadvies met de verschepingsinstructies. Een dergelijk advies bevat de cognossementsinstructies en een goederenspecificatie. Dit vervoerdocument wordt met name gebruikt voor vóórvervoer over de weg binnen Nederland naar Nederlandse havens.

De cognossementsinstructies bevatten onder meer:

 • naam en zo mogelijk reisnummer van het schip waarvoor de goederen zijn geboekt
 • de uiterste afvaartdatum respectievelijk cognossementsdatum
 • de haven van afvaart en van bestemming, plaats van aflevering in geval van ‘through B/L’
 • wijze van betaling (prepaid/collect/freight payable at destination)
 • het aantal op te maken originele cognossementen
 • het aantal kopieën, en aan wie deze moeten worden uitgemaakt en verzonden
 • de naam van de aflader (indien de verscheper zelf geen aflader is)
 • eventueel naam van orderpartij
 • eventueel notify address
 • eventueel door vervoerder te dekken verzekering van de goederen

Notify address

Het notify address (meldadres) is het adres van degene die de rederij van de aankomst van de goederen op de bestemmingsplaats op de hoogte moet stellen. Let op dat je een correct en volledig adres opgeeft, zodat je geen staangelden in de bestemmingshaven betaalt.

Goederenspecificatie

Het verzendadvies geeft de volgende bijzonderheden over de goederen:

 • de voornaamste kenmerken
 • het aantal colli of het gewicht
 • de uiterlijke staat van de goederen (bijvoorbeeld rollen, kisten, balen)
 • maten en gewichten voor de vrachtberekening (vaak zal de reder dit zelf narekenen, bij FCL containers is dit niet van belang)
 • gevarenklasse bij gevaarlijke lading
 • gewenste temperatuur bij koel-vries of verwarmde lading

Het is van groot belang dat de goederenomschrijving nauwkeurig is en dat de gegevens in het cognossement geheel in overeenstemming zijn met die in de overige documenten, zoals het accreditief. Onderlinge afwijkingen, hoe gering ook, kunnen moeilijkheden veroorzaken.

De vervoerder heeft recht op vergoeding van de schade die hij oploopt vanwege onjuiste of onvolledige gegevens over de aard of de eigenschappen van het goed, tenzij hij die aard of eigenschappen heeft gekend of had behoren te kennen.

Afgifte cognossement

Nadat hij de goederen ontvangen en aangenomen heeft is de vervoerder verplicht op verlangen van de verlader een cognossement af te geven.

Kosten cognossement

De kosten voor het opmaken van een cognossement verschillen van rederij tot rederij en kunnen variëren van 12 tot 15 euro, soms zelfs meer. Bij een elektronische verschepingsinstructie zijn de kosten meestal lager.

De rechtmatige houder van het cognossement heeft het recht op de plaats van bestemming de uitlevering van het goed te vorderen. Onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld politieke onrust en calamiteiten) kan de vervoerder hiervan afwijken en de goederen op een andere dan de in het cognossement genoemde bestemming ter beschikking stellen.

Vragen over internationaal ondernemen?

Rostislav en zijn collega's helpen je graag verder

Rostislav