skipToContentskipToFooter

In het cognossement verklaart de vervoerder dat hij bepaalde goederen in ontvangst heeft genomen om ze te vervoeren en uit te leveren. Het cognossement vermeldt:

  • op de voorkant: de voorwaarden waaronder het vervoer zal plaatsvinden
  • op de achterkant: de gegevens over de inhoud, hoedanigheid, getal, gewicht en maat van de goederen
  • eventueel een onbekendheidsclausule waarmee de vervoerder zijn aansprakelijkheid beperkt (de vervoerder kan zich niet op deze beperking beroepen als hij op de hoogte was van de hoedanigheid van de goederen)
  • een beding over de staat waarin het goed werd ontvangen
  • de hoeveelheid afgegeven verhandelbare exemplaren van het cognossement zelf  

Verhandelbare exemplaren

Een cognossement wordt in meerdere exemplaren opgemaakt: een of meerdere verhandelbare originelen en een aantal niet-verhandelbare exemplaren/kopieën (non negotiable). Vaak zijn er 2 of 3 verhandelbare exemplaren.

Zodra de goederen op een van de verhandelbare exemplaren zijn afgeleverd, heeft de vervoerder aan zijn uitleveringsplicht voldaan. De overige verhandelbare exemplaren zijn hiermee waardeloos geworden. De koper zal dan ook altijd afgifte van alle verhandelbare exemplaren moeten vorderen.

De niet-verhandelbare exemplaren moeten als zodanig worden gekenmerkt, door het opschrift 'Copy, non negotiable' of 'Copy not transferable'. Zij dienen voor interne administratieve doeleinden.

Het cognossement heeft de volgende functies:

  • waardepapier: het vertegenwoordigt de goederen
  • ontvangstbewijs
  • bewijs van de vervoerovereenkomst

De overdracht van de goederen gebeurt door overdracht van het cognossement. Bij cognossementen aan toonder geschiedt overdracht door overgave. Bij cognossement aan order gebeurt dit door endossement: op de achterzijde (en dos) schrijft de houder aan wie hij het cognossement overdraagt.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer