skipToContentskipToFooter

Zodra de container bij de stuwadoor voor verscheping is aangeleverd ontstaan er kosten voor de verdere behandeling, zoals opslag en het laden aan boord van het schip.

Terminal Handling Charges (THC)

De stuwadoor belast deze zogenoemde 'handling kosten' aan de reder, die ze op zijn beurt aan de verlader in rekening brengt. De THC bedragen verschillen sterk. Soms worden ze helemaal niet doorbelast, soms maakt een rederij er winst op. De THC na lossing van de container worden meestal aan de ontvanger in rekening gebracht.

Currency Adjustment Factor (CAF)

Een rederij die zijn inkomsten in dollars ontvangt, maar zijn uitgaven gedeeltelijk moet doen in andere valuta, is zeer gevoelig voor valutaschommelingen. Om deze koersrisico's te dekken berekenen de meeste reders een currency adjustment factor via een bepaalde formule.

Bunker Adjustment Factor (BAF)

Schommelingen in de olieprijzen betekenen meer risico voor reders. Zij verkleinen dit risico via een Bunker Adjustment Factor.

Onderhandelen

Als verlader kun je de hoogte van het tarief soms beïnvloeden. Als een product bijvoorbeeld nooit eerder is geëxporteerd, bestaat er nog geen tarief voor. Ook kan er wel een prijs bekend zijn, maar dan alleen op papier ('paper rate'). Als dit tarief onwaarschijnlijk hoog is, kun je er over onderhandelen. Neem in dat geval contact op met de rederijagent. Zorg wel voor goede argumenten.

Krediet

Op grond van nagenoeg alle vervoervoorwaarden in de lijnvaart moet je vrachtpenningen betalen op het moment dat de vervoerovereenkomst is afgesloten. Toch leveren cargadoors een kredietfaciliteit voor het uitgaande prepaidverkeer:

  • facturen moeten uiterlijk binnen 5 dagen na de verschepingsdatum worden verstuurd
  • de maximale krediettermijn is 3 weken na de datum van verscheping.

In hoeverre je daarvan gebruik maakt hangt mede af van de zakelijke relatie tussen jou en jouw rederij(agent). De kredietregeling geldt ook voor een in opdracht van een verlader gearrangeerde verscheping door een expediteur.

Bij inkomende lading geldt nog steeds dat goederen pas worden vrijgesteld nadat de zeevracht en bijkomende kosten zijn betaald.

Overige toeslagen

War risk

Een toeslag voor oorlogsrisico door de verhoogde verzekeringspremies voor reders die in oorlogsgebieden opereren.

Congestion Surcharge

De congestietoeslag geldt voor gebieden waar sprake is van een beperkte haveninfrastructuur (bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden) waardoor lange wachttijden voor het schip kunnen ontstaan.

Container repositioning charge (of: equipment imbalance charge)

Compensatie voor de kosten van het (leeg) repositioneren van de containers.

Vragen over internationaal ondernemen?

Rostislav en zijn collega's helpen je graag verder

Rostislav