skipToContentskipToFooter

Door een nieuwe EU-richtlijn worden de eisen die worden gesteld aan remmen verzwaard. De richtlijn treedt op 1 januari in werking en geldt voor zowel motorvoertuigen als getrokken materieel. Dit betekent dat de apk-eisen worden verzwaard voor voertuigen die vanaf 1 januari 2012 voor de eerste keer worden te naamgesteld.

Apk en controles langs de weg

De nieuwe regeling houdt in dat de remvertraging van voertuigen bij de apk, maar ook bij controles langs de weg, gelijk moet zijn aan de waarden die het voertuig had bij eerste toelating. In de praktijk blijkt namelijk dat voertuigen na verloop van tijd lang niet meer dezelfde remvertraging hebben dan toen ze voor de eerste keer werden toegelaten. Dat is logisch, omdat de reminrichting aan slijtage onderhevig is.

Praktijk

Nu is het nog zo dat de remvertraging bij de apk 0,5 m/s2 lager mag zijn dan toen het voertuig nieuw in gebruik werd genomen. De praktijk heeft uitgewezen dat zelfs deze waarde bijna nooit wordt gehaald.

Strak onderhoudsschema

Dit alles betekent dat de gebruikers van deze voertuigen een zeer strak onderhoudsschema moeten volgen en eerder tot vernieuwing van remonderdelen moeten overgaan, hetgeen zeer kostenverhogend werkt.

Huidige eisen voor de remvertraging

Bedrijfsauto’s: toelatingseis 5,0 m/s² - permanente eis 4,5 m/s²

Aanhangwagens: toelatingseis 5,0 m/s² - permanente eis 4,5 m/s²

Opleggers: toelatingseis 4,5 m/s² - permanente eis 0 m/s²

Eisen remvertraging voertuigen met datum eerste toelating vanaf 1 januari-2012

Bedrijfsauto’s: toelatingseis 5,0 m/s² - permanente eis 5,0 m/s²

Aanhangwagens: toelatingseis 5,0 m/s² - permanente eis 5,0 m/s²

Opleggers: toelatingseis 4,5 m/s² - permanente eis 4,5 m/s²

Vragen over gevaarlijke stoffen

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Gevaarlijke Stoffen evofenedex