skipToContentskipToFooter

Alle genomen stappen op een rij

Dat bedrijfsauto’s vrijgesteld zijn van de heffing van bpm (belasting van personenauto’s en motorrijwielen), leek vanaf december 2021 opeens niet meer zo logisch. De voorziene coalitie van VVD, CDA en ChristenUnie had het voornemen om de bpm-vrijstelling voor bedrijfsauto’s te gaan afbouwen en voerde, eenmaal het kabinet-Rutte IV geworden, dat plan ook daadwerkelijk door.

Samen met een breed samengestelde alliantie kwam evofenedex de afgelopen tijd tegen de plannen in verzet. Een overzicht van de sindsdien gezette stappen, samen met het oorspronkelijke plan.

December 2021

 • Coalitieplan vermeldt (wederom) de afbouw van de bpm-vrijstelling. Dit wordt overgenomen in het regeerakkoord.

Februari 2022

 • evofenedex vormt een grote alliantie met onder meer BOVAG, Bouwend Nederland, MKB-Nederland, RAI Vereniging, TLN en VNO NCW. Samen roepen zij het kabinet op om af te zien van de heffing van bpm, ook wel luxebelasting genoemd.

Mei 2022

 • De nieuw gevormde alliantie besluit een alternatief scenario te laten doorrekenen, om de gewenste besparingen op een alternatieve manier te realiseren. 

Juni 2022

 • In een petitie roept de alliantie de Tweede kamer op af te zien van het plan om de bpm-vrijstelling af te schaffen. Vertegenwoordigers van de alliantie bieden de petitie aan Tweede Kamerleden aan.

Juli 2022

 • Uit een enquête van de alliantie onder een groot aantal bedrijven blijkt dat een overgrote meerderheid van hen op zoek gaat naar alternatieven als de bpm-vrijstelling verdwijnt. Ze stellen bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe bestelauto uit en rijden door met hun oude bestelauto. Daarmee blijft het gewenste milieu-effect uit. 

September 2022

 • De regering presenteert de Miljoenennota. De regering is niet alleen van plan de bpm-vrijstelling af te schaffen, maar wil ook een verhoging van de motorrijtuigenbelasting (mrb) doorvoeren. 

Oktober 2022

 • evofenedex en de andere alliantiepartijen uiten hun teleurstelling over de bpm-plannen en lichten hun twijfel over de effectiviteit ervan toe in de media. 

November 2022

 • Na intensief overleg met het ministerie van Financiën wordt duidelijk dat het wellicht niet noodzakelijk is om zowel de afschaffing van de bpm-vrijstelling als de verhoging van de mrb samen door te voeren.
 • Alle alliantiepartijen proberen in een intensieve lobby de regering te overtuigen om af te zien van afschaffing van de bpm-vrijstelling. Een doorgerekend alternatief scenario van de alliantie is een beter alternatief.
 • De behandeling van het belastingplan in de Tweede Kamer levert deels het gewenste eindresultaat op: de mrb-verhoging is van de baan, maar de bpm-vrijstelling wordt wél afgeschaft. De Tweede Kamer neemt een motie aan om het aanbod en de bruikbaarheid van e-bestelauto’s te onderzoeken.
 • Door de mrb-heffing op bedrijfswagens niet te verhogen, wordt de lastenverzwaring voor het bedrijfsleven beperkt tot 1,8 miljard euro in totaal. Eind december valt hierover definitief een besluit. 

December 2022

 • Het Belastingplan 2023 wordt aangenomen in de Eerste Kamer en gepubliceerd in de Staatscourant. Daarmee is de invoering van de bpm-heffing op bestelauto’s per 1 januari 2025 een feit. De heffing zal afhangen van de CO2 -uitstoot van het voertuig. Voor bestelauto’s bedraagt de bpm 66,91 euro per g CO2 /km.

"Bestelauto's zijn voor ondernemers hun rijdende gereedschapskist"

Geert van Eijk

Beleidsadviseur evofenedex

geert-van-eijk_verkleind.jpg

Kans op kleine uitweg door motie Tweede Kamer

Ondernemers die vanaf 1 januari 2025 een nieuwe dieselbestelauto kopen, moeten daar eenmalig bpm over betalen. Zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer heeft de kabinetsplannen daarvoor goedgekeurd. Maar er is nog een kans dat een door de VVD ingediende motie voor aanpassing van de maatregel zorgt.

Hoop doet leven. Bij de behandeling van het Belastingplan 2023 heeft de Tweede Kamer een tijdens Prinsjesdag aangekondigde verhoging van de motorrijtuigenbelasting (mrb) weten te schrappen. Daardoor blijft het bedrijfsleven een lastenverzwaring van 364 miljoen euro bespaard. Helaas gaat een andere maatregel wél door, namelijk het afschaffen van de vrijstelling van de bpm (belasting van personenauto's en motorrijwielen) voor nieuwe fossiele bestelauto’s in 2025. Zij het dat er – dankzij een door Tweede Kamerlid Folkert Idsinga (VVD) ingediende motie – nog wel zal worden onderzocht in hoeverre elektrische bestelauto’s op dit moment een volwaardig alternatief zijn voor dieselmodellen.

Contraproductief

Idsinga heeft het idee dat als in 2025 de markt voor elektrische bestelauto’s nog niet voldoende is ontwikkeld, de afschaffing van de bpm-vrijstelling “een contraproductief effect op de verduurzaming van de zakelijke mobiliteitssector kan hebben”. Ondernemers zullen volgens hem dan juist afzien van de aanschaf van nieuwe, schone bestelauto’s. Dit omdat die dan veel duurder zijn geworden, maar tegelijkertijd niet (kunnen)

Voor ondernemers is het immers van belang dat ze hun auto’s op veel plekken snel kunnen laden, veel lading kunnen meenemen (liefst met aanhangers) en op één acculading veel kilometers kunnen rijden. Idsinga heeft met zijn motie dan ook het kabinet opgedragen om gedegen onderzoek te doen naar de eigenschappen van elektrische auto’s en om de bevindingen daarvan vóór de zomer van 2024 naar de Kamer te sturen. Het kabinet heeft met het afschaffen van de bpm-vrijstelling twee doelen voor ogen: de staatskas houdt 2,2 miljard euro over en in 2030 moet de CO2-uitstoot van het bestelautoverkeer met 0,7 megaton zijn verminderd.

Gereedschapskist

Volgens Geert van Eijk, belangenbehartiger bij evofenedex, laat de aangenomen motie in de Tweede Kamer zien dat nog niet is aangetoond dat huidige elektrische bestelauto’s werkelijk een alternatief zijn voor ondernemers. Dat geldt met name voor degenen die lange afstanden rijden en/of veel lading – al dan niet met een aanhanger – te vervoeren hebben. “evofenedex blijft zich inzetten tegen het heffen van bpm op bestelauto’s. Deze auto’s zijn voor ondernemers gewoon gebruiksartikelen, het is hun rijdende gereedschapskist. Dan kun je het ze niet aandoen om daar luxebelasting op te heffen”, aldus Van Eijk. 

Oorspronkelijke plan bestelauto's


2024

 • Coalitieplan: start afbouw bpm-vrijstelling.

2025

 • Invoering zero-emissiezones (alle bestelauto's die op 1 januari op kenteken zijn gezet, moeten zero emissie zijn).

2026

 • Coalitieplan: bpm-vrijstelling is afgebouwd naar nul.

1 januari 2027

 • Bestelauto's met euroklasse 5 hebben geen toegang meer tot zero-emissiezones.

1 januari 2028

 • Bestelauto's met euroklasse 6 hebben geen toegang meer tot zero-emissiezones.

2030

 • Invoering kilometerheffing (betalen naar gebruik)


Dit artikel is eerder verschenen in evofenedex magazine 1/2023

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer