skipToContentskipToFooter

Politie, douane en belastingdienst kunnen controleren of het gebruiksrecht is betaald. 

Nederlandse voertuigen zullen vooral fotografisch worden gecontroleerd. Buitenlandse voertuigen worden hiervoor in Nederland staande gehouden. In de centrale registratie van de eurovignetaangiften wordt gecontroleerd of de heffing is betaald. De kentekenhouder krijgt de mogelijkheid aan te tonen dat voor het voertuig geen eurovignet nodig was.

Boetes in Nederland

Er volgt een boete als geen of een verkeerde heffing is betaald. Ook niet tijdige betaling wordt beboet. De maximale boete is in Nederland 5.514 euro. In eerste instantie wordt een boete opgelegd van 275 euro plus de prijs van een dagkaart. Bij stelselmatig verzuim wordt de maximale boete opgelegd. 

Boetes in het buitenland

Nederlandse voertuigen worden in het buitenland na staande houding gecontroleerd op de (juiste) betaling. Een boete wordt opgelegd als niet of te weinig is betaald. De hoogte van de boete kan sterk afwijken van de Nederlandse bedragen.

Vragen over gevaarlijke stoffen

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Gevaarlijke Stoffen evofenedex