skipToContentskipToFooter

Bij nieuwe voertuigen verzorgt de leverancier meestal het op naam stellen van het kentekenbewijs. Dat kan op het postkantoor, maar veel garagebedrijven kunnen dit ook zelf regelen als ze beschikken over de 'bevoegdheid Tenaamstellen Voertuigbranche' van de RDW. Een Nederlands kenteken kan uitsluitend worden gezet op naam van een houder die woont of gevestigd is in Nederland. Het is niet mogelijk het kenteken te zetten op naam van een eenmansbedrijf of maatschap.

Gebruikte voertuigen kopen

Controleer of het complete kentekenbewijs aanwezig zijn en alle kentekenplaten op het voertuig zijn aangebracht.Het kentekenbewijs kan op het postkantoor of bij het erkende garagebedrijf op naam van de koper worden gesteld. Daarvoor zijn het tenaamstellingsbewijs (deel Ib) en het overschrijvingsbewijs (deel II) van het kentekenbewijs nodig. Ook moet een geldig legitimatiebewijs worden overgelegd. Na overschrijving van het kenteken geeft u als nieuwe houder het vrijwaringsbewijs aan de verkoper. Deze geeft u deel Ia en eventueel de autosleutels.

Gebruikte voertuigen verkopen

Bij gebruikte voertuigen moet het complete kentekenbewijs aanwezig zijn. Alle kentekenplaten moet op het voertuig zijn aangebracht. Aan de koper geeft u het tenaamstellingsbewijs (deel Ib) en het overschrijvingsbewijs (deel II) van het kentekenbewijs. De koper kan het voertuig op het postkantoor of bij een erkend garagebedrijf op zijn naam zetten. Hij ontvangt een vrijwaringsbewijs dat hij aan de verkoper moet overhandigen. Na ontvangst daarvan ontvangt geeft u de koper deel Ia en eventueel de autosleutels.

Legitimatiebewijs bij tenaamstelling particulieren

Bij het overschrijven van het kenteken op een andere houder moet van die houder een geldig rijbewijs worden overgelegd. Ook is het mogelijk het kenteken over te schrijven als de houder een geldig paspoort plus een recent afschrift (niet ouder dan drie maanden) uit de 'Basisadministratie Persoonsgegevens' van de gemeente overlegt.

Bij overschrijven bij een erkend garagebedrijf is altijd legitimatie met een rijbewijs verplicht.

Legitimatiebedrijf bij tenaamstelling bedrijven

Bij het overschrijven van het kentekenbewijs op naam van een rechtspersoon moet naast de legitimatie van de tekenbevoegde of gemachtigde ook een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel worden overgelegd.

Overlijden van de kentekenhouder

Degene die na overlijden van de kentekenhouder als erfgenaam eigenaar of houder van het voertuig is geworden moet binnen vijf weken het kentekenbewijs bij de RDW op zijn naam laten overschrijven.

Vragen over gevaarlijke stoffen

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Gevaarlijke Stoffen evofenedex