skipToContentskipToFooter

Ook in België mag je met een ecocombi (LZV) rijden. De situatie is per gewest verschillend. Zo moet je voor Vlaanderen en Wallonië apart een vergunning aanvragen. De voertuigeisen zijn voor heel België hetzelfde als in Nederland, en de Nederlandse RDW-keuring wordt erkend.

Vergelijkbaar met Nederland heeft ook België bepaald dat het verboden is te rijden met de ecocombi bij ijzel, sneeuw en zicht minder dan 200 meter. Daarnaast mogen voertuigen die harder kunnen dan 50 km/uur niet worden ingehaald door een ecocombi. Het gebruik van cruise control in een ecocombi is verboden. Alleen het gebruik van intelligente cruise control is toegestaan. Het vervoer van 45 voet containers, gevaarlijke stoffen, vloeistoffen in tanks (ook tankcontainers), ondeelbare voorwerpen en levende dieren zijn verboden.

Vlaanderen

Vlaanderen is 1 Juli 2018 een nieuw proefproject gestart met ecocombi’s. Deze pilot loopt t/m 31 december 2024. In de nieuwe proef zijn de wegen, voertuigen en chauffeurs van elkaar losgekoppeld. En in tegenstelling tot het eerste proefproject in 2014 zijn de trajecten niet meer voorbehouden voor één transporteur. Eenmaal goedgekeurd, mag elke transporteur een bepaald traject gebruiken, mits zijn vrachtauto's en chauffeurs aan de juiste voorwaarden voldoen. Om deel te nemen moet er voor de voertuigen een LZV-vergunning worden aangevraagd, de technische dienst moet nagaan of de voertuigen voldoen aan de voorwaarden.

Het netwerk reikt nu tot aan de grenzen van Vlaanderen. Grensoverschrijdende transporten van Nederland naar België zijn daardoor mogelijk geworden. Sinds begin 2019 rijden er verschillende Nederlandse bedrijven met ecocombi’s de grens over naar België.

Voertuig

De volgende eisen gelden onder meer voor de voertuigcombinatie. De voertuigcombinatie: 

 • mag niet zwaarder zijn dan 60 ton.
 • moet een minimale laadlengte van 18 meter hebben
 • moet minimaal voldoen aan het meest recente uitlaatemissieniveau uitgedrukt in euronorm.
 • moet een kracht hebben van minimaal 5 Kw per ton
 • mag maximaal twee draaipunten hebben
 • moet een draaicirkel hebben tussen de 14,5 (buitenste straal) en 6,5 meter (binnenste straal).
 • moet een brandstofverbruikmeter of boordcomputer met een nauwkeurigheid van 1/10 liter hebben

Vergunning

Om in Vlaanderen met een ecocombi te rijden heb je een vergunning nodig. Deze schriftelijke vergunning kun je aanvragen via het departement Mobiliteit & Openbare Werken van Vlaanderen: Een vergunning aanvragen | Vlaanderen.be 

Bestuurder

Op 14 december 2020 is de regelgeving gewijzigd, waardoor er nu een Vlaamse LZV-certificaat is. Hierdoor is het Nederlandse certificaat, dat behaald is na de inwerkingtreding van het Besluit Vlaamse Regering op 14 dec 2020, niet automatisch meer geldig in Vlaanderen, maar er kan wel een Vlaams certificaat worden aangevraagd door chauffeurs die al een Nederlands certificaat bezitten door middel van de Europese beroepskwalificaties. Deze chauffeurs kunnen een e-mail sturen naar het Departement van Mobiliteit & Openbare Werken van Vlaanderen met o.a.:

 • een bewijs van de nationaliteit van de kandidaat-bestuurder; 
 • een kopie van het beroepsbekwaamheidsattest (LZV certificaat) dat toegang verleent tot het beroep van bestuurder van een LZV

Chauffeurs die voor 14 december 2020 een Nederlands LZV-certificaat hebben behaald hoeven geen Vlaams certificaat aan te vragen. Certificaten behaald voor 14 december 2020 blijven gewoon geldig. Momenteel is er één erkend opleidingscentrum die de Vlaamse LZV-opleiding aanbiedt. Er is de keuze om de Vlaamse, dan wel de Nederlandse opleiding te volgen (waarbij er voor het Nederlandse certificaat natuurlijk na behalen ook een Vlaams aangevraagd moet worden).

Verder geldt dat de bestuurder van een ecocombi in België minimaal vijf jaar in het bezit moet zijn van het CE rijbewijs. Daarnaast mag de chauffeur geen invordering van het rijbewijs hebben gehad. 

Vrijgegeven wegen en aantakkingstrajecten

Informatie over het netwerk van wegen wat momenteel in Vlaanderen is vrijgegeven voor ecocombi’s vind je op de website van de Belgische overheid: Ontdek op welke wegen LZV's mogen rijden

 • Groene wegen zijn autosnelwegen en wegen in havens.
 • Blauwe wegen zijn aantakkingstrajecten: dat zijn routes die transportbedrijven hebben aangevraagd om hun bestemming te bereiken. De bestemming moet langs dat traject liggen en de LZV moet op privéterrein kunnen laden en lossen.
 • Rode wegen zijn wegen en gevaarlijke punten die verboden zijn voor LZV’s.

Wallonië

Ecocombi’s zijn ook in Wallonië toegestaan. In 2017 is er een proef gestart en deze proef loopt uiterlijk door t/m september 2025. 

Voertuig

De voertuigeisen voor heel België zijn hetzelfde als in Nederland, en de Nederlandse RDW-keuring wordt ook in Wallonië erkend.

Vergunning

Om deel te nemen moet er een vergunning worden aangevraagd via SPW (Service public de Wallonie) Mobilité et Infrastructures. Via deze pagina is ook een Nederlandstalig document met informatie over de vergunningsaanvraag te vinden.

De aanvraag bestaat uit 4 formulieren (administratief, chauffeurs, traject, voertuig - 4 mogelijke combinaties). De formulieren omvatten de volgende gegevens:

 • Identificatie van de onderneming;
 • Gedetailleerde beschrijving van de vervoerde lading;
 • Lijst van de chauffeurs;
 • Gedetailleerde beschrijving van het beoogde traject;
 • Identificatie van de voertuigcombinaties.

Deze formulieren moeten worden verstuurd zoals zij op de internetsite van SPW staan (dus in word-formaat). De vergunningsaanvraag moet per e-mail worden verzonden.

Bestuurder

De chauffeur moet over een Nederlands LZV-certificaat beschikken.

Vrijgegeven wegen

Er is een digitale wegenkaart beschikbaar van de wegen die momenteel in Wallonië zijn vrijgegeven: WalOnMap | Géoportail de la Wallonie.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer