skipToContentskipToFooter

Elk bedrijf in Nederland mag gebruik maken van een ecocombi, ook wel LZV genaamd, als aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Als je met een ecocombi gaat rijden dan moet je met verschillende aspecten rekeninghouden. Zo moet je verschillende ontheffingen aanvragen en gelden er de nodige eisen voor de voertuigen. Daarnaast zijn er nog verschillende aanvullende regels waar je je aan moet houden, zoals bijvoorbeeld regels voor het rijden onder bepaalde weersomstandigheden of het verbod van vervoer van bepaalde soorten lading. Ook de chauffeur moet aan bepaalde eisen voldoen.

Ontheffingen

Voor het rijden met een LZV heb je een ontheffing nodig. Er zijn 3 soorten ontheffingen en deze worden voor verschillende doelen afgegeven met verschillende criteria. De ontheffingen moeten worden aangevraagd bij de RDW.

Basisontheffing LZV

De Basisontheffing LZV is een ontheffing om met een ecocombi te mogen rijden op wegen waarop het is toegestaan om met dit soort voertuigen te rijden. Deze wegen staan op de Digitale Wegenkaart Ontheffingen (DWO). Deze ontheffing wordt afgegeven voor het trekkende voertuig van een LZV-combinatie en geldt voor één jaar.

LZV-aansluitroute

De aansluitroute is de route van de locatie van het bedrijf naar een LZV-weg. Het betreft een route die niet geschikt is voor veel LZV-verkeer. Als er voor de betreffende locatie nog geen aansluitroute is vrijgegeven, dan moet je deze aanvragen met de ontheffing 'Aanvraag nieuw(e) LZV-weg – kerngebied – Aansluitroute' via de website van de RDW.

Incidentele ontheffing

Voor verschillende situaties kun je een incidentele ontheffing aanvragen. Zo is het mogelijk om bij de RDW een incidentele ontheffing aan te vragen als wegwerkzaamheden of een evenement de vrijgegeven route onderbreken. De tijdelijke nieuwe route wordt door de RDW ter beoordeling voorgelegd aan de betreffende wegbeheerder(s).

Eisen voertuig

Onderstaand de belangrijkste eisen zoals ze gelden in Nederland. De volledige eisen zijn opgenomen in de “Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV”. Een ecocombi wordt samengesteld uit reguliere voertuigen die aan de wettelijke afmetingen voldoen. Mocht je naar het buitenland willen met je LZV, dan moet je rekening houden met het feit dat andere Europese landen andere eisen stellen aan ecocombi’s.

De ecocombi moet onder meer aan de volgende eisen voldoen:

 • Maximale afmeting van 25,25 meter;
 • Minimale laadlengte van 18 meter;
 • Maximale laadlengte van 21,82 meter;
 • Bestaan uit maximaal twee draaipunten;
 • Toegestane maximum massa bedraagt maximaal 60 ton.

De ecocombi moet onder meer aan de volgende technische eisen voldoen:

 • Verplichte aslastmeters op elke as;
 • Voldoen aan de nieuwste eisen op het gebied van de onderrijbeveiliging, zicht aan de voorzijde, zij-afscherming;
 • een vermogen van minimaal 5 kW/ton;
 • voorzien zijn van EBS/ABS, contourmarkering, een splash- en sprayvoorziening en een bord op de achterzijde met de contouren en afmetingen van de combinatie;
 • Een draaicirkel die tussen de 14,5 (buitenste straal) en 6,5 meter (binnenste straal) ligt.

Als de voertuigcombinatie aan alle eisen voldoet, dan wordt er een aantekening op het kentekenbewijs geplaatst. Let op: alle voertuigen inclusief alle opleggers en/of aanhangers van de totale combinatie moeten deze aantekening op het kenteken hebben staan. Voor ieder voertuig wat je wil gebruiken in een LZV-combinatie moet apart een LZV-aanvraag worden ingediend. Dit doe je via de RDW.

Markering achterste voertuig ecocombi

Het achterste voertuig van een ecocombi moet zijn voorzien van een deugdelijk bevestigde horizontaal geplaatste markering. De details kunnen worden gevonden in de beleidsregel 'Keuring en ontheffingverlening LZV'.

Eisen Lading

Een ecocombi mag niet alle soorten lading meenemen. De volgende ladingsoorten mag een ecocombi niet vervoeren:

 • Vee
 • Gevaarlijke stoffen (behalve vervoer onder een vrijstelling, Limited Quantity en 1000 punten regeling);
 • Verbod uitrusting en vervoer vloeibare lading. De lading van een LZV voertuig bestaat niet uit een tank met een inhoud van meer dan 1.000L. Een LZV mag wel volledig lege tankcontainers vervoeren;
 • Ondeelbare lading die buiten het voertuig uitsteekt;
 • Een ontheffing LZV mag niet worden gebruikt in combinatie met een ontheffing voor exceptioneel transport.

Infrastructuur (Digitale Wegenkaart Ontheffingen)

Een ecocombi mag in Nederland niet op alle wegen rijden. Omdat het voertuig extra lengte heeft gelden er beperkingen voor de wegen die mogen worden gebruikt. Hierdoor zijn sommige bedrijventerreinen niet bereikbaar met een ecocombi. De wegen die zijn vrijgegeven voor een ecocombi zijn weergegeven op de Digitale Wegenkaart Ontheffingen. Gebruik deze digitale kaart om een route te plannen. De chauffeur is verplicht om de route te laten zien als daar tijdens een controle om wordt gevraagd. Dat kan met een geprinte afdruk of met een smartphone of tablet. De chauffeur moet de wegenkaart in het voertuig bij zich hebben.

Spoorwegovergang

Wegen waar een spoorwegovergang in staat, worden niet vrijgegeven voor het vervoer van ecocombi’s. Enkel spoorwegovergangen waar roodtijdverlenging is toegepast, kunnen worden vrijgegeven.

Inhaalverbod

Het is verboden voor ecocombi’s om voertuigen die harder kunnen dan 45 km/uur in te halen. Dit is een algeheel inhaalverbod dat geldt op snelwegen en provinciale wegen.

Verboden te rijden bij slecht weer

Bij een glad wegdek en bij weersomstandigheden die het zicht beperken tot minder dan 200 meter is het verboden te rijden met de ecocombi. Als tijdens de rit de weersomstandigheden wijzigen moet de chauffeur het voertuig op een parkeerplaats stil zetten.

Eisen chauffeur

Voor het rijden met een ecocombi geldt een aanvullende opleidingsverplichting. De chauffeur moet aan de volgende eisen voldoen:

 • In het bezit zijn van een LZV-certificaat. Examen wordt afgenomen door CBR. Een opleiding is niet verplicht;
 • Minimaal 5 jaar ervaring hebben op een C plus E combinatie;
 • De rijbevoegdheid mag in de laatste 3 jaar niet zijn ontzegd of het rijbewijs mag niet ongeldig verklaard, danwel ingevorderd zijn geweest.

Alle certificaten die vanaf 1 maart 2015 zijn afgegeven zijn onbeperkt geldig.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer