skipToContentskipToFooter

Alles over het T-rijbewijs

Per 1 juli 2015 is in Nederland het T-rijbewijs ingevoerd. Dit rijbewijs geldt voor alle tractoren en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS). Een heftruck die op de openbare weg komt, valt ook onder de definitie van een MMBS, waardoor mogelijk een rijbewijs verplicht is voor heftrucks.

Voertuigen met beperkte snelheid

Het T-rijbewijs geldt niet alleen voor tractoren, maar ook voor alle motorrijtuigen met beperkte snelheid, wat wil zeggen dat ze niet harder mogen en kunnen rijden dan 25 km/h. Het is een soort verzamelcategorie die onder meer shovels, heftrucks, verreikers, grasmaaiers, teruggekeurde vrachtauto’s en terminaltrekkers bevat.

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen in de wetgeving opgenomen. Deze zijn op te delen in twee groepen:

  • Voertuigen die worden ingezet voor maaien, onkruid bestrijden (tankinhoud van minimaal 100 liter), vegen, sneeuw ruimen, gladheid bestrijden of hondenpoep verzamelen. Deze voertuigen mogen, inclusief verwisselbaar uitrustingsstuk, niet breder zijn dan 1,30 meter. Ook mogen ze geen inrichting hebben om een aanhangwagen of machine te trekken.
  • Heftrucks die niet breder zijn dan 1,30 meter, zonder aanhangwagen of verwisselbare getrokken machine.

T-rijbewijs halen

Iedereen die op 1 juli 2015 in het bezit is van het B-rijbewijs heeft automatisch de bevoegdheden van het T-rijbewijs. Daarnaast wordt het T-rijbewijs binnen een periode van 10 jaar automatisch bijgeschreven als het B-rijbewijs wordt verlengd. 

Heftrucks

Hoewel wij onszelf succesvol sterk hebben gemaakt voor een uitzondering voor heftrucks t/m 1,30 meter breed, moeten bedrijven wel rekening houden met deze wetgeving. Dit heeft te maken met de vraag of het bedrijfsterrein een afgesloten eigen terrein is. Als het eigen terrein niet is afgesloten van de openbare weg, waardoor de Wegenverkeerswet van toepassing is, geldt namelijk voor heftrucks breder dan 1,30 meter wel het T-rijbewijs. Als de chauffeur dit rijbewijs niet heeft, kan dit gevolgen hebben voor de verzekering. evofenedex raadt ondernemers dan ook aan hierover contact op te nemen met hun verzekeraar.

Eigen terrein

De verplichting voor het hebben van een T-rijbewijs bij een heftruck die breder is dan 1,30 meter geldt op de openbare weg en eigen terrein waar de Wegenverkeerswet geldt. De vraag is of op een eigen terrein ook de wegenverkeerswetgeving geldt. Dit verschilt van geval tot geval, maar uit rechtspraak blijkt dat het doorslaggevend is of de toegang voor het verkeer (op de openbare weg) feitelijk openstaat of wordt geduld. Het aanbrengen van bebording met ‘eigen terrein’ of ‘verboden toegang’ is niet zonder meer voldoende om te concluderen dat de wegenverkeerswetgeving er niet geldt. Afsluiting van het terrein met een hek of slagboom zal meestal wel voldoende zijn.

Afgesloten eigen terrein

Als er sprake is van een afgesloten eigen terrein geldt de Wegenverkeerswet niet. Het T-rijbewijs is dan ook niet verplicht. De verzekeringsplicht op grond van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen geldt in veel gevallen wel. Enig voorbehoud is van belang omdat hier doorslaggevend is of er nog sprake is van een ‘verkeerssituatie’. Dat is al het geval als er meer voertuigen tegelijk gebruikmaken van het terrein en/of wanneer het terrein ook door werknemers ‘te voet’ wordt gebruikt.

Certificaat

Los van dit alles blijft staan dat personeel opleiding moet hebben genoten om met een heftruck te werken. Het heftruckcertificaat kan worden gebruikt om aan te tonen dat personeel is geschoold.

Waar kun je het T-rijbewijs halen

Leerlingen kunnen bij enkele BOVAG-rijscholen terecht voor de volledige opleiding voor het T-rijbewijs, zowel de theorie als de praktijk.

Vragen over vervoer?

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Vervoer evofenedex