skipToContentskipToFooter

Wanneer je incidenteel wel eens iets exporteert, zal je meestal elke transactie afzonderlijk verzekeren. In zo’n geval wordt hiervoor nogal eens de expediteur, die vaak tegelijkertijd assurantiebezorger is, ingeschakeld. Heb je echter een geregeld export, dan verdient het overweging voor een bepaalde tijd een transportverzekeringscontract af te sluiten.

Daarmee kun je alle transporten, gelimiteerd tot een bepaald maximum per gelegenheid, verzekeren tegen een overeengekomen premie. We onderscheiden hierbij de declaratiepolis en de pauschalpolis met of zonder na verrekening.

Declaratiepolis

De declaratiepolis een open contract, waarbij de verzekeraar zich verbindt om alle zendingen te dekking tot een bepaald maximumbedrag per vervoermiddel, binnen een bepaald gebied en tegen van tevoren overeengekomen premies en condities. Elke zending dient apart gedeclareerd te worden.

Pauschalpolis

Bij de pauschalpolis hoeven de diverse zendingen niet apart gedeclareerd te worden. Alle zendingen zijn zonder meer tot het overeengekomen maximum per vervoermiddel, binnen het overeengekomen gebied en binnen de verzekeringstermijn van de polis gedekt. Afzonderlijke premieberekening heeft niet plaats, doch de premie wordt 'pauschal', d.w.z. met een som ineens, gebaseerd op de omzet, verrekend (meestal met naverrekening). Zo’n pauschalpolis is bijzonder geschikt voor alle FOB-zendingen, hetzij per boot of aan de grens aan te leveren exportgoederen.

Vragen over vervoerswetgeving?

Onze bedrijfsjuristen helpen je graag verder

Shari