skipToContentskipToFooter

Wat is een Seller's Interestverzekering en wanneer sluit je die af?

Nog maar al te vaak gebeurt het bij handelstransacties, waarbij overeengekomen is dat de koper voor verzekering zou zorgdragen, dat ondanks de morele en contractuele verplichting, de beschadigde goederen of de documenten die tot betaling moeten leiden, niet opgenomen worden.

In zo’n geval kan men natuurlijk langs gerechtelijke weg nakoming van de verplichtingen uit het verkoopcontract afdwingen. Afgezien van de vraag of men succes heeft, kost dit veel tijd en geld. Tegen een dergelijk risico kan men zich verzekeren met de Seller’s Interest Insurance.

Het is een transportschadeverzekering, waaronder alleen het belang van de verkoper is gedekt. De dekking onder deze verzekering eindigt gelijktijdig met de normale transportverzekering of zo mogelijk eerder op het moment waarop de buitenlandse ontvangers de goederen hebben betaald. Eventueel opgetreden transportschade onder deze verzekering is slechts verhaalbaar tot het beloop van het bedrag, dat de koper voor beschadigde of verloren gegane goederen niet betaald. Tegenwoordig is er in de ontwikkelingslanden vaak de verplichting, dat de verzekering van import- en exportgoederen bij verzekeringsmaatschappijen in eigen land zal worden ondergebracht.

Het valt te begrijpen, dat de Nederlandse exporteurs ter zake van de vraag of de elders lopende verzekering hun behoefte en hun risico voldoende dekt, niet altijd gerust zijn, terwijl men ook weinig vertrouwen heeft in de regeling van eventuele schade met de assuradeur ver weg. In zo’n geval biedt de Seller’s Interestverzekering uitkomst. Voor alle duidelijkheid zij opgemerkt dat deze verzekering geen dekking biedt tegen insolvabiliteit of ontbrekende liquiditeit van de buitenlandse ontvangers. Dat risico behoort tot de verzekering die Atradius biedt.

Vragen over vervoerswetgeving?

Onze bedrijfsjuristen helpen je graag verder

Shari