skipToContentskipToFooter

Dat hangt onder meer af van de volgende punten. Het soort goederen die worden geëxporteerd, bijvoorbeeld bederfschade bij fruit, diefstal bij waarde volle goederen. Maar ook de bestemming, bijvoorbeeld landen waar de wegen slecht zijn, of de economische en/of politieke situatie onstabiel zijn.

Verder hangt het van:

Jouw leveringsconditie af, of je ook daadwerkelijk risico loopt voor de goederen. Er moet duidelijk worden vastgelegd, wanneer het risico voor de goederen van de verkoper op de koper overgaat.

FOB of CIF?

Hoe lever je, op FOB- of CIF-basis? Vooropgesteld dient te worden, dat steeds wordt geadviseerd één verzekering af te sluiten voor het gehele traject van huis tot huis. Lever je FOB en zou je zorgdragen voor verzekering tot en met het moment van inladen in het zeeschip, terwijl de afnemer voor dekking van het verder traject zorgt, dan kunnen zich in geval van schade grote moeilijkheden voordoen. De vraag achteraf op welk gedeelte van het traject de schade zich heeft voorgedaan, dus onder welke verzekering er geclaimd dient te worden, kan aanleiding geven tot lange en kostbare discussies. Ook al loop je zelf volgens de leverings- voorwaarden niet gedurende het gehele traject risico, verzeker altijd in overleg met uw koper van huis tot huis.

Een alternatieve, doch in de praktijk vaak onuitvoerbare oplossing is, dat ieder afzonderlijk het traject verzekert, waarover hij risico loopt en dat dan deze twee verzekeringen bij dezelfde verzekeraar ondergebracht worden. Wat bij FOB-zendingen speelt kan zich ook voordoen bij leveringen “tot aan” of “vanaf” de grens. Ook hier kan het treffen van een overeenkomst met de koper uitkomst bieden.

Vragen over vervoerswetgeving?

Onze bedrijfsjuristen helpen je graag verder

Shari