skipToContentskipToFooter

In België is een vrachtbrief van een voorgeschreven model verplicht. De lay-out van de brief wijkt sterk af van het standaardmodel van de International Road Transport Union (IRU), dat ook in Nederland wordt gebruikt. Het standaardmodel van de IRU is in vier kleuren; de Belgische vrachtbrief mag je op blanco papier afdrukken.

Wanneer verplicht?

Het gebruik van een Belgische vrachtbrief is verplicht bij vervoer met een in België geregistreerde vrachtauto, trekker, aanhangwagen of oplegger. Ontbreekt de vrachtbrief of is deze of is deze niet volledig ingevuld, dan wordt een boete van 125 euro opgelegd. Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is de boete 500 euro.

De invulruimte op vrachtbrieven is beperkt, maar het is toegestaan gegevens op een bijlage te vermelden. Uit de bijlage moet duidelijk blijken dat deze onderdeel is van de vrachtbrief. Dat kan door de bijlage hetzelfde nummer te geven als de vrachtbrief. Op de vrachtbrief moet u verwijzen naar de bijlage en op de bijlage naar de vrachtbrief.

Belgische vrachtbrieven zijn onder andere verkrijgbaar bij de Belgische organisatie voor beroepsvervoer: Febetra. Sinds 1 maart 2007 mogen vrachtbrieven ook worden geleverd door Belgische drukkerijen die zijn goedgekeurd door de Federale Overheidsdienst Financiën.

Wanneer geen Belgische vrachtbrief

De Belgische vrachtbrief is niet verplicht voor zendingen met voertuigen die niet in België zijn geregistreerd. In dat geval is een vrachtbrief die voldoet aan de eisen van het CMR-verdrag verplicht, bijvoorbeeld de Nederlandse CMR-vrachtbrief of de gecombineerde AVC/CMR-vrachtbrief.

De Belgische vrachtbrief is niet verplicht voor vervoer in België tussen twee adressen van hetzelfde bedrijf. Een vrachtbrief blijft nodig, maar het model is niet meer voorgeschreven. Wel gelden er eisen voor de gegevens die vermeld moeten worden. Deze zijn vrijwel gelijk aan de eisen van de CMR.

Gevolgen voor Nederlandse verladers

Hoewel het gaat om Belgische wetgeving zijn er voor Nederlandse bedrijven wel gevolgen:

 • in samenstellen van Belgische en niet-Belgische voertuigen is een Belgische vrachtbrief verplicht bij elke zending in het Belgische voertuig
 • bij hoefijzervervoer door België is een CMR- of een gecombineerde AVC/CMR-vrachtbrief verplicht

Vakken toegevoegd

Op de Belgische vrachtbrief staan geen vakken waarin je speciale overeenkomsten en frankeringvoorschriften kunt vermelden. Wel zijn er vakken om gegevens van de ondervervoerder te noteren, en transportgebonden kosten (zoals wachturen).

Nieuw is dat er plaats is ingeruimd om het aantal lege pallets te vermelden die de vervoerder mee terug moet nemen. Bij de instructies van de afzender kan worden aangekruist dat de zending onder rembours wordt afgeleverd; er is echter geen ruimte meer om het bedrag te vermelden.

Invulsoftware

Doordat de lay-out van de Belgische vrachtbrief sterk afwijkt van het gestandaardiseerde IRU-model, is het niet meer mogelijk de uniforme invulsoftware te gebruiken. Bedrijven die vervoerders inschakelen die gebruikmaken van in België geregistreerde voertuigen, moeten nieuwe software aanschaffen. In plaats daarvan kan de opdrachtgever er voor kiezen het opmaken van de Belgische vrachtbrief over te laten aan de vervoerder.

Eisen die de CMR stelt

Volgens de CMR moet de vrachtbrief de volgende aanduidingen bevatten:

 • plaats en datum van het opmaken van de vrachtbrief
 • naam en adres van de afzender
 • naam en adres van de vervoerder
 • plaats en datum van inontvangstname van de goederen en plaats bestemd voor aflevering van de goederen
 • naam en adres van de geadresseerde
 • de gebruikelijke aanduiding van de aard van de goederen en de wijze van verpakking en, voor gevaarlijke goederen, hun algemeen erkende benaming
 • aantal colli, hun bijzondere merken en hun nummers
 • het brutogewicht of de op andere wijze aangegeven hoeveelheid van de goederen
 • de op het vervoer betrekking hebbende kosten (vrachtprijs, bijkomende kosten, douanerechten en andere vanaf de sluiting van de overeenkomst tot aan de aflevering opkomende kosten)
 • instructies voor het vervullen van douane- en andere formaliteiten
 • de aanduiding, dat het vervoer, ongeacht enig tegenstrijdig beding, is onderworpen aan de bepalingen van dit verdrag

De Belgische vrachtbrief voor nationaal vervoer tussen twee adressen van hetzelfde bedrijf moet bovendien het eventuele bedrag van het rembours bevatten.

Eigen vervoer vrijgesteld

Voor eigen vervoer is een vrachtbrief niet verplicht. Meer informatie over de papieren voor het eigen vervoer naar, van en door België staat in ons kennisdossier landeninformatie België.

Vragen over juridische zaken?

Shari en haar collega's helpen je graag verder

Shari