skipToContentskipToFooter

Het gebruik van een voorgeschreven model vrachtbrief is in Nederland niet meer verplicht. De vrachtbrief bestaat uit enkele delen die elk voorzien zijn van hetzelfde unieke nummer.

Deze delen zijn bestemd voor:

  • de afzender (opdrachtgever)
  • de geadresseerde
  • de vervoerder
  • de ondervervoerder

Soms wil ook de aflader (laadadres) een exemplaar, om te kunnen aantonen dat hij de goederen aan de vervoerder heeft geleverd.

Nationaal vervoer

De standaard-AVC-vrachtbrief of ‘beurtvaartadres’ bestaat uit zes delen. Deze vrachtbrief wordt uitgebracht door bVa/Beurtvaartadres voor gebruik voor vervoer binnen Nederland. Van deze vrachtbrief bestaan veel verschillende modellen, waarbij de indeling en de afmetingen zijn aangepast aan de wensen van de gebruiker. Ook is de combinatie van een vrachtbrief met bijbehorende enveloppe mogelijk. De vrachtbrieven kunnen voor een deel worden voorbedrukt, bijvoorbeeld met bedrijfsgegevens van de afzender/opdrachtgever.

De AVC-vrachtbrief voldoet aan de eisen van de Nederlandse wetgeving. Ook andere modellen zijn toegestaan, als ze tenminste voldoen aan de wettelijke eisen.

De bVa/Beurtvaartadres levert behalve de nationale vrachtbrieven ook een gecombineerde AVC/CMR-vrachtbrief. De invulsoftware voor CMR-vrachtbrieven kan ook worden gebruikt voor de gecombineerde vrachtbrief.

Internationaal vervoer

Voor internationaal vervoer is er de CMR-vrachtbrief, die in viervoud en in vier kleuren wordt opgemaakt. De CMR-vrachtbrief is gebaseerd op een lay-out van de International Road Transport Union (IRU): een internationaal samenwerkings-verband van verladers- en vervoersorganisaties. Deze lay-out wordt in veel landen toegepast. Dit heeft als voordeel dat informatie op een vaste plaats op de vrachtbrief wordt vermeld, ongeacht de gebruikte taal.

In België hebben de organisaties van beroepsvervoerders een afwijkende CMR-vrachtbrief ontworpen. In de Belgische wetgeving is vastgelegd dat deze vrachtbrief gebruikt moet worden als goederen worden vervoerd in een voertuig met Belgisch kenteken.

Remboursvrachtbrieven

Bij verzending onder rembours(ement) spreken afzender en vervoerder af dat de vervoerder de goederen pas aflevert nadat de geadresseerde een bepaald bedrag aan de vervoerder heeft betaald. Het gaat hierbij veelal om de koopprijs, inclusief kosten, van de goederen. De vervoerder incasseert voor de afzender en moet de ontvangsten, na aftrek van zijn provisie, aan de afzender doorbetalen.

Bij remboursementen moet duidelijk op de vrachtbrief staan welk bedrag de vervoerder moet incasseren én in welke valuta. Op de CMR-vrachtbrief kan dit worden vermeld in vak 13. Bij vervoer binnen Nederland kan er een speciale remboursvrachtbrief worden gebruikt.

Elektronische vrachtbrief

De Nederlandse wetgeving houdt rekening met elektronische vrachtbrieven. Ook de AVC 2002 maken dit mogelijk. bVa/Beurtvaartadres heeft een programma ontwikkeld waarmee je een vrachtbrief elektronisch kunt invullen en ondertekenen.

Bestellen van vrachtbrieven en invulsoftware

Meer informatie over modellen van vrachtbrieven en elektronische vrachtbrieven is verkrijgbaar bij de bVa/Beurtvaartadres. Je kunt daar ook vrachtbrieven, remboursvrachtbrieven en de invulsoftware bestellen.

Vragen over juridische zaken?

Shari en haar collega's helpen je graag verder

Shari