skipToContentskipToFooter

Voor beroepsvervoerders is het wettelijk verplicht dat tijdens het vervoer een vrachtbrief aanwezig is bij de lading. Ook de CMR en de Algemene Vervoercondities 2002 (AVC 2002) stellen dit verplicht. Maar ook zonder deze voorschriften hebben de vervoerder en zijn opdrachtgever belang bij een vrachtbrief.

Geen vrachtbrief voor eigen vervoer

Bij eigen vervoer is een vrachtbrief niet verplicht. Ook niet bij vervoer buiten Nederland.

Wettelijke verplichting

Volgens de Wet goederenvervoer over de weg (Wgw) en het daarbij horende Besluit goederenvervoer over de weg (Bgw) is bij de lading een vrachtbrief verplicht. Meer informatie vind je in ons kennisdossier ’voorwaarden nationaal wegvervoer' en 'regels voor internationaal wegvervoer'.

Bij controle moet de vervoerder de vrachtbrief kunnen tonen. Kan hij dit niet, dan is dit in Nederland een economisch delict. Boete: € 180,-. Buiten Nederland kan de boete aanzienlijk hoger uitvallen.

CMR en AVC 2002

Ook de CMR en de Algemene Vervoercondities 2002 vereisen een vrachtbrief. In de CMR staat welke gegevens op de vrachtbrief moeten staan én welke optioneel zijn. De afzender (opdrachtgever) moet de gegevens verstrekken en is aansprakelijk voor schade die de vervoerder lijdt als de informatie niet juist is. De CMR regelt niet wíe de vrachtbrief moet opmaken.

De AVC 2002 eisen dat de afzender voor een volledig en naar waarheid ingevulde vrachtbrief zorgt. Deze vrachtbrief moet tegelijkertijd met de goederen ter beschikking worden gesteld. En ook hier geldt: de afzender is aansprakelijk voor een juiste en volledige invulling. Als de AVC 2002 zijn afgesproken, zijn ze (als aanvulling op de CRM) ook van toepassing bij internationaal vervoer. Dan moet de afzender dus ook de CMR-vrachtbrief opmaken.

Ontbreken van de vrachtbrief

Niet voor elk vervoer is een vrachtbrief nodig. Daarin lopen wet en vervoercondities niet synchroon. Volgens de Wet goederenvervoer over de weg is bij de volgende vormen van vervoer de vrachtbrief niet verplicht:

  • vervoer van goederen bestemd voor of afkomstig van het eigen bedrijf (eigen vervoer)
  • vervoer van goederen in een bestelauto met een laadvermogen van maximaal 500 kg
  • vervoer van levende dieren
  • vervoer van landbouwproducten naar de veiling
  • vervoer van inboedels
  • vervoer van losgestorte goederen
  • vervoer van postzendingen

Bij vervoer onder CMR mag de vrachtbrief ontbreken bij het vervoer van:

  • inboedels
  • postzendingen door TNT Post.

De AVC 2002 geven geen opsomming van vervoer waarvoor een vrachtbrief niet nodig is. De CMR noch de AVC 2002 bevatten een vrijstelling voor eigen vervoer. Dat is ook niet nodig, want deze voorwaarden zijn in het eigen vervoer niet van toepassing.

Vragen over juridische zaken?

Shari en haar collega's helpen je graag verder

Shari