skipToContentskipToFooter

Met een ondertekende vrachtbrief toont de aflader aan dat hij de goederen heeft geleverd aan de vervoerder. 

Controle door vervoerder (CMR)

Volgens de CMR moet de vervoerder bij ontvangst van de goederen de volgende punten controleren:

  • aantal colli
  • merken en nummers van de colli
  • uiterlijke staat van de goederen
  • uiterlijke staat van de verpakking van de goederen

Als goederen niet in goede staat verkeren, moet de vervoerder dat gemotiveerd op de vrachtbrief vermelden. Heeft de vervoerder geen redelijke middelen om dit te kunnen controleren, dan moet hij dat met de redenen noteren op de vrachtbrief. Deze bezwaren zijn niet bindend voor de afzender, tenzij hij op de vrachtbrief aangeeft daarmee akkoord te gaan.


Als de vervoerder geen opmerking op de vrachtbrief heeft gemaakt, wordt aangenomen dat goederen in uiterlijk goede staat verkeerden. De vervoerder heeft wel het recht om het tegendeel te bewijzen.

Controle door vervoerder (AVC 2002)

In de Algemene Vervoercondities 2002 is vastgelegd dat de vervoerder bij ontvangst van goederen moet controleren:

  • aantal goederen
  • uiterlijke staat van de goederen
  • uiterlijke staat van de verpakking van de goederen

Zijn er afwijkingen, dan moet de vervoerder die aantekenen op de vrachtbrief. De controleplicht heeft de vervoerder niet als hij vindt dat hierdoor te veel vertraging in het vervoer ontstaat. Maar dan nog levert de vrachtbrief het bewijs van de juistheid van de vermeldingen hierop, inclusief de opmerkingen over de staat van de goederen. De vrachtbrief levert dit bewijs niet als de vervoerder geen redelijke middelen heeft om die gegevens te controleren. Hoewel dit niet expliciet in de AVC 2002 staat, moet de vervoerder op de vrachtbrief vermelden waarom controle niet mogelijk was.

Handtekening van de vervoerder

De AVC 2002 bepalen dat de afzender (de opdrachtgever) ervoor moet zorgen dat de vrachtbrief juist is ingevuld. Op verzoek van de vervoerder moet de afzender de vrachtbrief ondertekenen. De vervoerder vermeldt vervolgens zijn gegevens op de vrachtbrief en ondertekent deze. Hij overhandigt het exemplaar dat voor de afzender bestemd is.

De ondertekening mag worden gedrukt of gestempeld. Het is aan te raden onder de handtekening de naam van de ondertekenaar in blokletters te vermelden. Vaak wordt op de vrachtbrief ook het kenteken vermeld van de auto waarmee de goederen worden opgehaald.

Handtekening van de ontvanger

Vrachtbrieven moeten niet alleen door de ontvanger worden ondertekend, maar ook worden voorzien van de (leesbare) naam van de ondertekenaar. Ook de firmastempel mag niet ontbreken.

Schade

De geadresseerde moet een voorbehoud op de vrachtbrief maken als de goederen met uiterlijk zichtbare schade of verlies worden afgeleverd. Anders wordt aangenomen dat de vervoerder de goederen heeft afgeleverd in de staat waarin hij ze heeft ontvangen.

Wanneer de schade of het verlies niet uiterlijk waarneembaar is, moet de geadresseerde dit binnen één week na ontvangst van de zending schriftelijk aan de vervoerder kenbaar maken.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer