Vervoer door de Eurotunnel

‘Practical guide for ADR regulated goods’

De organisatie van de Eurotunnel publiceert de ‘Practical guide for ADR regulated goods’. Hierin staan voor alle UN-nummers of classificatiecodes de maximaal toegestane hoeveelheden per verpakking of transporteenheid.

De voorschriften die Eurotunnel hanteert, zijn gebaseerd op het ADR, de Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Zo moeten voertuigen en verpakkingen volgens ADR zijn gekenmerkt en geëtiketteerd en de chauffeur heeft een ADR-vakbekwaamheidscertificaat nodig. Ook de documenten, zoals het vervoerdocument en de gevarenkaart, moeten zijn opgesteld conform het ADR.

Het is toegestaan gevaarlijke stoffen die zijn verpakt en gekenmerkt volgens de ADR-vrijstellingsregeling voor kleinverpakkingen (limited quantities), onbeperkt te vervoeren.

Download hieronder de PDF:

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder