skipToContentskipToFooter

Gevaarlijke stoffen vormen een onmisbare schakel in de Nederlandse economie. Deze stoffen zijn nodig bij de productie en (internationale) handel van in onze samenleving noodzakelijke producten en stoffen. Een ongeluk met deze stoffen zit in een klein hoekje maar kan enorme gevolgen hebben voor mens, dier en milieu. Daarbij verandert de wet- en regelgeving ook regelmatig, wat invloed kan hebben op jouw bedrijfsvoering.

Onze collega’s staan dagelijks voor leden klaar. Heb je vragen over bijvoorbeeld ADR (wegvervoer), IMDG (zeevervoer), IATA (luchtvervoer) of PGS richtlijnen (opslag)? Of over het veilig afvoeren van gevaarlijk stoffen, classificatie en identificatie en algemene veiligheid? Je kunt altijd bij een van onze adviseurs terecht. Je kunt contact opnemen via het contactblok onderaan deze pagina. Of kijk bij de veelgestelde vragen hieronder.

Ben je nog geen lid? Kijk dan op onze lidmaatschapspagina voor meer informatie.

Ledenadviseur

Dennis Bossaert

"Regelmatig krijg ik vragen over vrijstellingen in het wegvervoer van gevaarlijke stoffen (ADR), zoals: ‘Wij vervoeren geregeld spuitbussen in dozen onder de LQ-vrijstellingsregeling. Moeten de dozen UN-gekeurd zijn?’ Als er wordt vervoerd volgens de vrijstellingsregeling voor beperkte hoeveelheden (limited quantities, afgekort LQ) is het niet nodig dat de doos UN-gekeurd is. Wel zijn de algemene verpakkingsvoorschriften van het ADR van toepassing. Heb je ook zulke vragen of andere vragen over gevaarlijke stoffen? Ik denk graag mee."

Leden kunnen gratis vragen stellen aan de ledenservice van evofenedex.

Dennis.jpg
Bedrijfsadviseur

Dana Butter

“Welke werkzaamheden vallen nu precies onder de IMDG-code, de wet- en regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee? Volgens de IMDG-code moeten medewerkers die onder walpersoneel vallen, getraind zijn in de werkzaamheden die ze uitvoeren. Dus ben je tijdens het werk bezig met classificeren, verpakken, kenmerken en/of etiketteren, beladen of lossen van laadeenheden, opmaken van vervoersdocumenten, voor? vervoer aannemen of aanbieden van goederen of de behandeling tijdens vervoer? Of bereid je beladings- of stuwplannen voor? Dan moet je volgens de IMDG-code daarin getraind zijn.”

Dana.jpg
Bedrijfsadviseur

Hans Stegeman

“Samenwerken met leden op het gebied van gevaarlijke stoffen brengt boeiende en uitdagende taken met zich mee. Ik ga graag met ze in gesprek om hun wensen en behoeften in kaart te brengen. Daarbij houd ik altijd rekening met de voortdurend veranderende wet- en regelgeving, plus de ontwikkelingen in de snel evoluerende markt. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan het afvoeren van coronabesmet materiaal of het vervoer en de opslag van lithiumbatterijen. Ieder lid is uniek en heeft eigen behoeften op basis van het assortiment aan gevaarlijke stoffen, de bedrijfsprocessen en de beschikbare kennis en vaardigheden van medewerkers. Ons team van adviseurs is breed opgezet, waardoor we vrijwel elk lid op een passende manier van dienst kunnen zijn.” 

Hans.jpg
Bedrijfsadviseur

Frank Rooijakkers

“Bedrijven die handelingen verrichten met gevaarlijke stoffen zoals genoemd in het ADR, RID of ADN, moeten in veel gevallen beschikken over een veiligheidsadviseur. Er zijn een aantal manieren om aan deze verplichting te voldoen. De juiste keuze hangt af van de aard van de werkzaamheden en de beschikbare tijd die een medewerker hiervoor krijgt bij de organisatie. Samen met mijn collega’s heb ik een leidraad geschreven om je te helpen met het maken van de juiste keuze. Het document kun je van onze website downloaden. Heb je hier vragen over? Dan helpen we je graag!”

Frank.jpg
Bedrijfsadviseur

Thomas Heymen

“Ik krijg regelmatig de vraag van leden of de PGS 15 van toepassing is op hun assortiment aan gevaarlijke stoffen. In tabel 1.1 in de PGS 15, over het toepassingsgebied van de PGS 15, kun je dat aan de hand van je assortiment aan gevaarlijke stoffen controleren. Wist je dat kleine voorraden gevaarlijke stoffen niet altijd volgens de PGS 15-richtlijn opgeslagen hoeven te worden? Daarvoor kijk je in tabel 2 naar de ondergrenzen. Blijkt uit deze twee tabellen dat de PGS 15 op jouw bedrijf van toepassing is, dan kijk je vervolgens welke hoofdstukken gelden en welke niet. Zo zijn er verschillende voorschriften voor de opslag van meer of minder dan 10 ton en specifieke voorschriften voor tijdelijke opslag of bepaalde gevarenklassen. Samen met mijn collega’s help ik je graag verder om wegwijs te worden in de voorschriften, zodat jouw organisatie voldoet aan de regelgeving.”

Thomas Heynen.jpg
Bedrijfsadviseur

Rick Spijker

“Als veiligheidsadviseur controleer ik onder meer of de betrokken medewerkers volgens de geldende IATA-richtlijnen, de richtlijnen voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen door de lucht, zijn opgeleid. Daarbij kijk ik of de procedures voor het vervoeren van de vracht en de voorschriften voor gevaarlijke goederen worden nageleefd. Hiermee voorkom je dat er tijdens een audit tekortkomingen worden geconstateerd, die gecorrigeerd moeten worden. Dit draagt bij aan de veiligheid van de luchtvaart, maar ook aan de veiligheid van je eigen organisatie.”

rick.jpg
Bedrijfsadviseur

Pascal Smetsers

"Het gebruik van lithiumbatterijen is de laatste jaren sterk toegenomen. Denk maar aan batterijen in elektrische fietsen en telefoons, maar ook medische apparaten. De opslag van deze producten brengt specifieke risico’s met zich mee. Daarom is eind 2023 de PGS 37-2 gepubliceerd. Deze richtlijn is opgesteld om de risico's te beheersen. Ieder bedrijf dat iets doet met lithiumbatterijen en/of accu's krijgt met de PGS 37-2 te maken. Soms heeft een nieuwe richtlijn een behoorlijke impact op jouw logistieke operatie. Mijn collega's en ik helpen je graag met de voorbereidingen."

pascal.jpg

Heb je vragen?

Dennis, Dana, Hans, Frank, Thomas, Rick of Pascal helpen je graag verder

Veelgestelde vragen over gevaarlijke stoffen

Bekijk de vragen en antwoorden per onderwerp