skipToContentskipToFooter

EUROPESE ANTI-WEGKIJKWET TOCH AANGENOMEN

E

Wel, niet, wel, niet, wel. Dat is de korte samenvatting van het onderhandelingsproces over de Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Deze nieuwe Europese wet dwingt grote bedrijven om hun keten door te lichten en de negatieve impact op mens en natuur aan te pakken.

De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) haalde in april 2024 een meerderheid in het Europees Parlement. Deze wet zal gelden voor bedrijven die in de Europese Unie (EU) zijn opgericht en meer dan duizend werknemers hebben. Daarnaast moeten ze netto een wereldwijde jaaromzet van meer dan 450 miljoen euro hebben. De wet geldt ook voor bedrijven die buiten de EU zijn opgericht, mits ze in de EU jaarlijks een netto-omzet van meer dan 450 miljoen euro genereren. Voor niet-EU-bedrijven is er geen werknemersdrempel.

Verder komen ook bedrijven onder de CSDDD te vallen die jaarlijks uit de EU meer dan 22,5 miljoen euro aan royalty’s ontvangen uit franchise- of licentieovereenkomsten én een wereldwijde omzet draaien van meer dan 80 miljoen euro. De CSDDD geldt tot slot ook voor de moedermaatschappij van een groep, wanneer deze als geheel aan de zojuist genoemde voorwaarden voldoet. Dus ook als de moeder individueel de drempelwaarden zelf niet haalt.

Stapsgewijs vanaf 2027

Vanaf 2027 treedt de CSDDD in werking voor bedrijven met meer dan vijfduizend werknemers en een totale jaaromzet van meer dan 1500 miljoen euro. Vanaf 2028 volgen de bedrijven met meer dan drieduizend werknemers en een totale jaaromzet van 900 miljoen euro. Als laatste zijn vanaf 2029 de bedrijven aan de beurt die meer dan duizend werknemers en jaarlijks een omzet van 450 miljoen euro hebben.

De CSDDD brengt diverse verplichtingen met zich mee voor bedrijven die eronder vallen. We sommen de zeven belangrijkste op:

  1. Een belangrijke verplichting is het identificeren en beoordelen van de negatieve impact van het bedrijf, de dochterondernemingen en de ketenpartners op mens en milieu. Hier vallen alle toeleveranciers in de keten onder, helemaal tot in het bronland. En partners die distributie, opslag en transport van producten verzorgen (ook richting de klant). Bedrijven mogen zelf prioriteiten aanbrengen in de gevonden negatieve gevolgen.
  2. Een andere verplichting is het voorkomen, verzachten, minimaliseren, beëindigen en herstellen van de werkelijke negatieve gevolgen op basis van de gekozen prioriteiten. Bedrijven mogen de mate van betrokkenheid hierbij meewegen. Er gelden drie niveaus van verantwoordelijkheid: zelf impact veroorzaken, samen met dochterbedrijven of ketenpartners impact veroorzaken of in verband staan met ketenpartners die voor negatieve impact zorgen.
  3. De bedrijven moeten een klachtenprocedure opzetten en openstellen voor mogelijke gedupeerden in de keten.
  4. Ze moeten een betekenisvolle dialoog voeren met stakeholders in de keten. Denk hierbij aan werknemers of omwonenden van een fabriek in het bronland.
  5. De bedrijven zijn verplicht om de effectiviteit van beleid en maatregelen te monitoren.
  6. Ze moeten due diligence in beleid en risicobeheersystemen integreren.
  7. Tot slot zijn de bedrijven verplicht om publiekelijk te communiceren over due diligenceresultaten.

CSDDD en andere due diligence-wetten

Lees meer over CSDDD en andere due diligence-wetten in ons IMVO-dossier

Elmar Otten