skipToContentskipToFooter

Demissionair minister Harbers maakt afspraken met provincies over investeringen infrastructuur

21-11-2023 Volgend jaar wordt ruim 32 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Goederenvervoercorridors Oost, Zuidoost en Zuid. Deze investering markeert een belangrijke stap naar duurzamer en multimodaal goederenvervoer. Het Rijk draagt 26 miljoen euro bij en de regio’s in totaal 6 miljoen euro. Daarnaast wil demissionair minister Harbers 15 miljoen euro beschikbaar stellen voor verbeteringen van de rondweg N35. Dit project was eerder volledig op de lange baan geschoven.

Het demissionaire kabinet blijft de ambitie houden gepauzeerde projecten nieuw leven in te blazen. Mits aan voorwaarden zoals financiële ruimte, stikstofruimte en uitvoeringscapaciteit wordt voldaan. Voor het MIRT-overleg in 2024 ontwikkelen Rijk en regio een gezamenlijke strategie om mogelijkheden te verkennen rond stikstofopgaven, en om slimme oplossingen te vinden in samenwerking met de regio, de markt of Rijkswaterstaat. Het is straks aan de nieuwe Tweede Kamer om hierover de definitieve besluiten te nemen.

Alternatief voor A27/A12 Ring Utrecht

Rotterdam, Moerdijk en North Sea Port/Zeeland krijgen een financiële injectie van 375.000 euro voor de voorbereiding van Realisatiepacten, aangevuld met projecturen van regionale stakeholders. Dit initiatief wordt ondersteund door het Rijk en regionale partners met als doel concrete stappen te zetten richting multimodale knooppunten.

In Zuidwest-Nederland blijft het project A4 Haaglanden - N14 behouden in het MIRT-overzicht. In 2024 worden afspraken gemaakt over het herstarten van dit project, met aandacht voor stikstofruimte, budget en personele capaciteit.

Voor Noordwest-Nederland wordt het alternatief voor de A27/A12 Ring Utrecht besproken, inclusief het eerder gepauzeerde project Noordelijke Randweg Utrecht. Besluitvorming over beide projecten wordt gelijktijdig genomen, maar is voorlopig nog niet aan de orde.

Verbreding A2 bij Het Vonderen-Kerensheide

Tilburg en Venlo hebben als eerste concrete plannen ontwikkeld voor het Realisatiepact, gericht op 4 projecten voor de periode 2024-2027. Voor andere knooppunten, zoals Tiel, Sittard-Geleen, Nijmegen en de verbreding van de A2 bij Het Vonderen-Kerensheide, wordt gewerkt aan het opstellen of actualiseren van knooppuntplannen.

Herprioritering Mobiliteitsfonds

In Noord-Nederland start het MIRT-onderzoek N33 Appingedam - Eemshaven, waaraan 250 miljoen euro wordt toegewezen. Prioriteiten worden uitvoerig besproken. Denk hier aan het spoorknooppunt Zwolle - Meppel, hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl en de grensoverschrijdende spoorwegverbinding Emmen – Rheine.

In Oost-Nederland wordt gesproken over herprioritering van het Mobiliteitsfonds en de impact ervan op projecten zoals de N35 en knooppunt A1/A30. Het voorkeursalternatief voor de MIRT-verkenning A50 Ewijk - Bankhoef - Paalgraven is vastgesteld.