skipToContentskipToFooter

Veel dynamiek voor 2022 verwacht

22-12-2021 De krantenkoppen liegen er niet om: het logistieke systeem heeft de afgelopen decennia niet voor zulke hete vuren gestaan als nu. Wat kunnen bedrijven in 2022 verwachten en hoe kun je daar het beste mee omgaan? We zetten de belangrijkste vooruitzichten op een rij.

1. Impact van transport op ketens is blijvend

De impact van transport op ketens is de afgelopen jaren groot geweest. Zeecontainerprijzen zijn vertienvoudigd, de leveringsbetrouwbaarheid is onder druk komen te staan en het wegtransport worstelt met personeelstekorten. Hierdoor ligt de geraamde kostenstijging (exclusief brandstofkostenontwikkeling) in het grensoverschrijdend wegvervoer tussen de 3,5 en 5,0 procent.

Transportcapaciteit was tot op heden nooit een probleem. Met dit gegeven zijn in het verleden ontwerpkeuzes gemaakt in ketens, zoals het inkopen van producten in lageloonlanden. We rekenen er echter niet op dat zeevrachttarieven terug zullen gaan naar het niveau van voor 2019 en de chauffeurstekorten op korte termijn zullen zijn opgelost. Deze situatie vereist dat bedrijven stilstaan bij eerder gemaakte ontwerpkeuzes en de ketens gaan herontwerpen. In de afweging moet ook duurzaamheid als criterium worden meegenomen. Dichterbij sourcen van (een deel van) de productie kan bijdragen aan de oplossing. In ons Supply Chaingers-netwerk kun je ervaringen en oplossingen delen over de problemen in de supply chain.

2. Voorspellen van (klant)vraag wordt lastiger

De afgelopen jaren is gebleken dat de (klant)vraag uitermate complex is en dat historische gegevens aan waarde verliezen. Het is tijd dat we definitief afscheid nemen van het predict and prepare-paradigma. Hoewel het van belang blijft dat we (extreme) toekomstscenario’s maken, vraagt deze nieuwe werkelijkheid erom meer flexibel mee te bewegen met de klant, efficiënter te reageren op de veranderende marktvraag en veranderingen in onze keten: het zogenaamde sense and respond-principe. Een fabriek die stilvalt (sense), vraagt om een andere leverancier (respond). Hiervoor zijn flexibel ingerichte processen en afstemming nodig. Voor export- en importmanagers is het in 2022 nog belangrijker veranderingen op tijd te signaleren en daar op de juiste manier mee om te gaan. Ons online supply chain assessment-instrument geeft SCM-professionals grip op hun supply chain. 

3. Verkopen vraagt om subliem samenspel

Waar tot voor kort de aanpalende bedrijfsafdelingen jouw verkoop of import van producten bijna altijd waar konden maken, staat dit nu onder grote druk. Om te voorkomen dat je ‘nee’ moet verkopen, is het noodzakelijk de voorraden en capaciteiten in je keten goed inzichtelijk te hebben. Openheid van communicatie en delen van informatie is essentieel ten tijde van disrupties. Dit vereist een hoge mate van vertrouwen en digitalisering.
Hiervoor zijn strategische samenwerkingen en ketenregie onmisbaar; zowel extern als intern. Weet jouw leverancier welke producten voor jou prioriteit hebben? Weet de transportafdeling tijdig van jouw behoeften en heeft zij de benodigde informatie daarover? Ruim 70 procent van de handels- en productiebedrijven heeft het belang van ketensamenwerking in crisistijd ingezien; dit wordt in 2022 nog belangrijker. In dit e-book lees je meer over strategisch logistiek samenwerken.

4. Digitaliseren is cruciaal voor supply chain

De disrupties in de supply chain zijn blijvend, wat vraagt om wendbaarheid en flexibiliteit van internationaal opererende bedrijven. Dit kan alleen bereikt worden door samenwerking tussen interne bedrijfsafdelingen en met externe ketenpartners. Ondersteuning door een in hoge mate gedigitaliseerde operatie is daarbij cruciaal, zodat een bedrijf bijvoorbeeld inzicht heeft in de voorraadhoogtes van alle magazijnen. Maar ook zodat je weet wat de capaciteit van de productielocaties is in combinatie met de vraagvoorspelling en leadtimes.

Of je gedigitaliseerd produceert, maakt niet uit: het gaat om het uitwisselen van informatie om alle interne en externe processen efficiënt op elkaar af te stemmen, en continu te kunnen blijven voldoen aan de vragen van de klant. Dit is noodzakelijk door de ontwikkeling dat supply chains steeds meer naar een supply web transformeren. Hierbij is operational excellence en efficiëntie cruciaal om aan de verwachtingen van de klant te voldoen. En dat is alleen haalbaar door efficiënte digitalisering. Om bedrijven hierbij te helpen is de Digiscan ontwikkeld. Deze online tool geeft gebruikers grip op de stappen die ze moeten nemen om gericht te digitaliseren en geeft aan welke data ze kunnen gebruiken voor analyses.

5. Data delen met alle partijen wordt vanzelfsprekend

Datadeling tussen interne afdelingen onderling is een essentieel element om gefundeerde keuzes te maken om stappen te zetten met digitalisering. Datadeling met de buitenwereld is ook onmisbaar, om grip houden op de volledige supply chain. Inzicht in de beschikbaarheid van noodzakelijke grondstoffen staat of valt met zicht op correcte data binnen je toeleveringsketen. En uiteindelijk willen ook klanten meer inzicht in de levertijd van goederen.

Daarbij is het aan te bevelen om te communiceren via standaarden; dat werkt veel efficiënter. Zeker als je koppelingen wilt leggen met nieuwe partners/klanten. Maar ook hangen er wettelijke verplichtingen in de lucht. Zo verlangen overheden steeds meer digitale informatie van het bedrijfsleven.

6. Mkb moet alle zeilen bijzetten om bij te blijven

Bedrijven in het mkb moeten mogelijk nog meer schokken in de supply chain incasseren dan grootbedrijven. Waar multinationals in staat zijn om voor hun containers in het Verre Oosten afzonderlijke vrachtschepen te charteren, is een mkb’er afhankelijk van de grillen en willekeur van de reders. Ook doorontwikkeling van de eigen (digitale) bedrijfsprocessen blijft noodzakelijk om in deze economie niet uiteindelijk het onderspit te delven. Door de waan van de dag kan de mkb’er de innovatieboot missen en uiteindelijk achterblijven op de markt. Overheden zorgen er met subsidies voor dat het laagdrempelig wordt om innovatie in het bedrijf te realiseren. Het helpt om te beseffen dat je als mkb’er zeker niet de enige bent die voor deze uitdagingen staat. Probeer het wiel daarom niet alleen uit te vinden, maar maak gebruik van het netwerk van mkb-leden bij evofenedex en leer van elkaars ervaringen en oplossingen. We brengen je graag met anderen in contact.

7. Duurzaamheidswetgeving vraagt om voorbereiding

Geen enkele organisatie kan het zich nog veroorloven om geen aandacht te besteden aan verduurzaming: klanten vragen erom, grondstoffen worden schaarser en de regelgeving wordt steeds strenger. Zo heeft de Europese Commissie in april 2021 de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) gepubliceerd. Deze nieuwe richtlijn verplicht grote (beursgenoteerde) bedrijven om - naar verwachting vanaf 2023 - te rapporteren over duurzaamheid en een controle te laten doen op hun jaarverslag door een accountant. Ook moeten bedrijven nu al rekening houden met de zero-emissiezones die in 2025 ingevoerd worden en een mogelijke toekomstige CO2-registratieverplichting. De Duurzaamheidsscan helpt bedrijven duurzamer te worden door een grondige analyse te maken van de bedrijfsvoering, aangevuld met advies van experts.

Kortom, er staat jou als supply chain-professional in 2022 veel dynamiek te wachten. Wij staan klaar om je hierbij te ondersteunen.