skipToContentskipToFooter

Rijkswaterstaat kiest nu voor een combinatie van maatregelen

17-10-2023 De Prinses Margriettunnel is – naar verwachting – eind 2024 weer te gebruiken door onder meer het beroepsgoederenvervoer. In augustus dit jaar moest de tunnel bij Sneek worden aangepast omdat de waterspanning en de opwaartse druk onder de tunnelvloer te groot werden. De planning wordt de komende maanden herzien. Ondertussen kan het verkeer gebruik maken van een deel van de tunnel.

Voor het herstel van de Prinses Margriettunnel is nodig dat de gehele fundering van de tunnel wordt vernieuwd en versterkt. Sinds juni 2023 is gestart met het plaatsen van ongeveer 1450 nieuwe trekpalen in de tunnelmoten. Tijdens de herstelwerkzaamheden in augustus is bij een van de tunnelmoten een deformatie ontstaan, waardoor de moot een klein beetje omhoog kwam. Mede door het aangebrachte monitoringssysteem kon direct worden ingegrepen.

Niet voorzien

De geconstateerde deformatie was vanuit eerdere ervaringen niet voorzien. Er is onderzoek gedaan naar de oorzaak van de deformatie en welke maatregelen mogelijk zijn om dit tijdens de herstelwerkzaamheden te verminderen. De oorzaak van de deformatie ligt bij het boorproces van de nieuwe ankerpalen. Tijdens het boren wordt spoelwater gebruikt om vrijgekomen grond af te voeren. Bij een onregelmatige grondgesteldheid en/of eventuele holle ruimtes kan dit leiden tot een verhoging van de waterspanning en daarmee tot opwaartse druk onder de vloer. Deze spanningspieken kunnen het productieproces verstoren.

Planning

Rijkswaterstaat kiest nu voor een combinatie van maatregelen om de ongewenste spanningspieken tijdens de herstelwerkzaamheden op te vangen en de kans op deformatie te verminderen. De planning wordt de komende maanden herzien. Het streven blijft om de volledige openstelling van de Prinses Margriettunnel eind 2024 te realiseren.

Bron: Rijkswaterstaat Noord Nederland