skipToContentskipToFooter

Subsidie voor aanschaf zero-emissievrachtauto

14-12-2021 Voor de aanschaf van een zero-emissie-vrachtauto kunnen bedrijven binnenkort de subsidie Zero Emissie Trucks (AanZET) aanvragen. Dat is vandaag bekend geworden. evofenedex is afgelopen maanden betrokken geweest bij het opstellen van de subsidieregeling. De planning is dat bedrijven vanaf 1 mei 2022 de subsidie kunnen aanvragen.

Positief signaal

Demissionair staatssecretaris Van Weyenberg van Infrastructuur en Waterstaat kondigde de subsidieregeling aan in een brief naar de Tweede Kamer. Binnenkort gaat de internetconsultatie van start en kan iedereen een reactie of mening geven over de nieuwe subsidieregeling. Ook wij zullen een reactie geven.

evofenedex vindt het een positief signaal dat de subsidieregeling is aangekondigd. Het bedrijfsleven kan hiermee stappen zetten in het verduurzamen van het wagenpark. Op deze manier dragen onze leden actief bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en een schoon leefklimaat in de steden. Tegelijkertijd beseffen we ook dat de huidige subsidiepot niet toereikend is voor de benodigde 11.700 zero-emissievrachtauto’s op 31 december 2029. Een andere zorg is of er voldoende laadinfrastructuur en netcapaciteit beschikbaar zal zijn om deze vrachtauto’s te kunnen laden.

Doel van AanZET

Het doel van AanZET is om de aanschaf van een zero-emissievrachtauto met batterij-elektrische of waterstof-elektrische aandrijving aantrekkelijk te maken. Daartoe vergoedt de regeling een deel van de meerkosten van een zero-emissievrachtauto (klasse N2 en N3) ten opzichte van een dieselvrachtauto. Het subsidiebedrag kan afhangen van de grootte van de onderneming. In de subsidiepot zit in totaal 13,5 miljoen euro in 2022. Vanaf 2024 zal er naar meer geld moeten worden gezocht.

Hoogte subsidiebedragen

Hieronder staan de maximumbedragen en percentages voor de AanZet-subsidie:

Voertuigtype N2

-Grote onderneming: 12,5 procent van aanschafprijs, met een maximum van 17.800 euro.

-Middelgrote onderneming: 19 procent, met een maximum van 26.800 euro.

-Kleine onderneming: 25 procent, met een maximum van 35.700 euro.

Voertuigtype N3 bakwagen-chassis

-Grote onderneming: 15 procent van aanschafprijs, met een maximum van 43.600 euro.

-Middelgrote onderneming: 21,5 procent, met een maximum van 63.700 euro.

-Kleine onderneming: 28,5 procent, met een maximum van 84.000 euro.

Voertuigtype N3 trekker-opleggercombinatie

-Grote onderneming: 20 procent van aanschafprijs, met een maximum van 72.700 euro.

-Middelgrote onderneming: 28,5 procent, met een maximum van 102.300 euro.

-Kleine onderneming: 37 procent, met een maximum van 131.900 euro.

Daarnaast kunnen bedrijven bij de aanschaf van een zero-emissievrachtauto gebruikmaken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) om zo nog een deel van de meerkosten af te dekken. Hierdoor komt de totale overheidssteun dicht in de buurt van de maximale steunpercentages die Europese staatssteunkaders toestaan, namelijk 40 procent voor grote ondernemingen, 50 procent voor middelgrote ondernemingen en 60 procent voor kleine ondernemingen.

Laadinfra blijft belangrijke randvoorwaarde

De zorgen over genoeg laadinfrastructuur en netcapaciteit zijn met de subsidieregeling niet weggenomen. Het is voor het bedrijfsleven prettig dat nu een deel van de meerkosten door de overheid wordt gecompenseerd, maar zonder voldoende stroom en laadpunten rijden de voertuigen niet. Ook daar moeten nog flinke stappen gezet worden.

Volledige zero-emissiestadslogistiek

Door ketenoptimalisatie en zero-emissiezones in steden moet de CO2-uitstoot als gevolg van goederentransport met minstens 30% zijn gereduceerd in 2030. Om volledig zero-emissiestadslogistiek vanaf 2030 mogelijk te maken, is het van belang dat er voldoende vraag naar en aanbod van zero-emissievrachtauto’s is. In 2030 zijn er naar verwachting circa 11.700 zero-emissievrachtauto’s nodig voor de zero-emissiezones.

Instroom versnellen

De meeste bedrijven zullen zonder overheidssteun vanwege bedrijfseconomische motieven de aanschaf van een zero-emissievrachtauto uitstellen tot 2029. Dit kan marktverstoringen veroorzaken. Het is daarom wenselijk om de instroom van zero-emissievoertuigen met verschillende aandrijvingen te versnellen, zodat de kosten dalen en daadwerkelijk gebruik kan worden gemaakt van de technologie.