skipToContentskipToFooter

Provincie Groningen presenteert meerjarenprogramma mobiliteit

04-11-2022 De provincie Groningen heeft eind vorige maand het programma Mobiliteit vastgesteld. In dit plan geeft de provincie aan hoe ze het reizen de komende jaren zo comfortabel, duurzaam en betaalbaar mogelijk wil houden. Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk presenteerde het Mobiliteitsprogramma tegelijk met het Uitvoeringsprogramma. Ook wil de provincie een meer actieve rol spelen op het gebied van goederenvervoer en logistiek. Een gezamenlijke agenda met de logistieke sector, waaronder de regionaal beleidsadviseur van evofenedex, zorgt voor verduurzaming en kan een impuls geven aan de economie in de provincie.
 

Wat beweegt jou? Die vraag stond afgelopen jaar centraal bij de totstandkoming van het nieuwe mobiliteitsprogramma. In het proces ernaartoe betrok de provincie zoveel mogelijk Groningers en bedrijven in en rond Groningen. De opbrengst is verwerkt in een Programma Mobiliteit (2022 - 2037) en een Uitvoeringsprogramma (2022 - 2027).

Het volledige Programma Mobiliteit, het Uitvoeringsprogramma en de Reactienota staan op gaaningroningen.nl.