skipToContentskipToFooter

Risicovolle situaties bij bedrijven en in verkeer

02-05-2024  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft onlangs diverse overtredingen van het ADR geconstateerd bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, zowel op de weg als bij bedrijven. Vooral bij de bedrijfsinspecties zag de inspectiedienst risicovolle situaties. 

De ILT voerde onlangs in de regio Oost-Gelderland 27 weg- en 23 bedrijfsinspecties uit om te controleren of gevaarlijke stoffen volgens het ADR worden vervoerd. In het ADR staan de regels en plichten voor de verschillende partijen die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Overtredingen bij bedrijven

Vooral bij de 23 bedrijfsinspecties, die de ILT onaangekondigd uitvoerde, werden overtredingen geconstateerd. Zo kregen 2 bedrijven een proces-verbaal aan hun broek, omdat ze geen ADR-veiligheidsadviseur hadden benoemd. Voor bedrijven is dat vaak wel verplicht, waarbij een externe adviseur inhuren eventueel een optie is.

Maar liefst 9 keer gaf de ILT-inspecteur een waarschuwing aan een bedrijf, omdat het personeel niet of niet voldoende was opgeleid. 3 keer waarschuwde de ILT voor het onjuist kenmerken en etiketteren van verpakkingen. En bij 3 bedrijven heeft de inspectiedienst gereedstaande landingen geblokkeerd, omdat die niet voldeden aan de voorschriften.

Proces-verbaal en waarschuwingen

Bij de inspecties op de weg voldeden 2 van de in totaal 27 gecontroleerde voertuigen op bepaalde punten niet aan het ADR. Zo vervoerde een voertuig oude accu’s die boven de randen van een bak uitstaken. Op de bakken zelf was geen etiket van klasse 8 aangebracht. Het kenmerk ‘milieugevaarlijk’ was evenmin aanwezig. Al deze overtredingen leverden een proces-verbaal voor het bedrijf op.

Maar er was nog meer mis met het voertuig. De ILT gaf waarschuwingen voor het niet borgen van het oranje bord, onjuiste stuwage en onvolledige uitrusting. En een waarschuwing voor het ontbreken van de aanduiding van de sluitingsrichting voor de afsluiters van een tankcontainer.

Bij het tweede voertuig dat niet aan het ADR voldeed, ging het om een lege tankwagen waarin een bijtende stof had gezeten. Het voertuig bleek niet gereinigd te zijn na het vervoer van de stof. De ILT zag ook nog andere overtredingen. Zo beschikte de chauffeur niet over een volledig vervoersdocument.

Meer informatie

evofenedex helpt bedrijven om veilig te werken met gevaarlijke stoffen via informatie, advies en opleidingen. Zo kunnen bedrijven een veiligheidsadviseur via evofenedex inhuren of een veiligheidsadviseur laten opleiden. Ook biedt de vereniging een workshop voor het correct invullen van vervoersdocument (ADR/IMDG).