skipToContentskipToFooter

Veiliger en efficiënter data uitwisselen in havenlogistieke keten

12-02-2024 Rederijen en cargadoors stellen vanaf 31 maart álle importcontainers uit Latijns-Amerika die in de Rotterdamse haven binnenkomen via de Vertrouwensketen veilig en betrouwbaar vrij, zonder pincode. Partijen in de logistieke keten die hiervoor niet tijdig klaar zijn, kunnen hun containers dan niet meer op de terminal (laten) ophalen. 

De deelnemende rederijen en cargadoors zijn in het najaar van 2023 voortvarend gestart met het aansluiten van hun klanten en de achterliggende ketens op de Vertrouwensketen. In eerste instantie voor lading uit Latijns-Amerika. Om sommige partijen in de logistieke keten wat meer voorbereidingstijd te geven – met name voor systeemaanpassingen – is de deadline voor deelname nu op 31 maart gesteld. Mochten partijen met lading uit Latijns-Amerika desondanks niet tijdig klaar zijn met het aanpassen van hun systemen, dan is het mogelijk gebruik te maken van een webservice.

Geen uitstel

Deze transitieperiode betekent geen uitstel. Klanten worden tot de deadline van 31 maart doorlopend aangesloten. Vanaf die datum wordt alle lading uit Latijns-Amerika alleen nog vrijgesteld via de Vertrouwensketen. Ongeacht of het merchant haulage of carrier haulage betreft, en of de containers op de Rotterdamse deepsea-terminals over de weg, via de binnenvaart of per spoor worden opgehaald. In overleg tussen rederij/cargadoor en de klant is ook lading uit andere vaargebieden al via de Vertrouwensketen af te handelen. Na 31 maart concentreren de rederijen en cargadoors zich in de volgende fase op deelname van hun top 100-klanten. Elke rederij en cargadoor benadert zijn klanten individueel voor deelname aan de Vertrouwensketen.

Deelnemende rederijen en cargadoors

De meeste rederijen en cargadoors werken al met de Vertrouwensketen, of bevinden zich in de testfase. CMACGM, COSCO Shipping, Maersk, MSC, ONE en OOCL zijn de rederijen en cargadoors die vanuit Latijns-Amerika op Rotterdam varen. Ook HMM en Yang Ming zijn al live met de Vertrouwensketen. Evergreen en ZIM hebben de intentie om in het eerste kwartaal van 2024 te starten met het aansluiten van hun klanten.

Gezamenlijk initiatief

De Vertrouwensketen is een gezamenlijk initiatief van het bedrijfsleven en overheidsinstanties voor het veiliger en betrouwbaarder vrijstellen en ophalen van containers in de Nederlandse havens. Dit gebeurt allereerst in Rotterdam. Vanaf de rederij/cargadoor via de verlader/expediteur en de vervoerder vormt zich in de Vertrouwensketen een gesloten keten met uitsluitend bekende, aangewezen partijen. Het gebruik van pincodes stopt. Alleen een via de Vertrouwensketen geautoriseerde vervoerder kan zijn komst voormelden bij de terminal en de container daar ophalen.

Grotendeels digitaal

De Vertrouwensketen werkt grotendeels digitaal via de diensten van Portbase, het Port Community System van de Nederlandse havens. Het proces zorgt ervoor dat alle partijen in de Rotterdamse havencommunity efficiënter kunnen werken, en dat de samenwerking tussen deze ketenpartijen wordt bevorderd. Daarnaast draagt dit proces bij aan het bestendigen van de veiligheid van de havengebonden distributieprocessen.

Werkwijze aangepast

Voor verladers, vervoerders en expediteurs die betrokken zijn bij de import van containers via de Rotterdamse haven is er praktisch gezien dus het een en ander veranderd de afgelopen maanden. Steeds meer partijen die betrokken zijn bij de import van containers hebben hun werkwijze - en soms ook hun systemen - aan het nieuwe proces van de Vertrouwensketen aangepast. Inmiddels zijn al meer dan 43.000 containers via het nieuwe digitale importcontainer-releaseproces vrijgegeven. Zo’n 450 vervoerders hebben inmiddels containers opgehaald, die via de Vertrouwensketen zijn verwerkt en er werken ook al zo’n 325 expediteurs en verladers mee. De Vertrouwensketen werkt heel simpel, maar vraagt van iedere schakel actie.

Alle benodigde informatie is hier te lezen.