skipToContentskipToFooter

Reductie vrachtvluchten heeft grote nadelige gevolgen

01-09-2022 De Tweede Kamer zal vandaag schriftelijk reageren op de plannen van minister Harbers om Schiphol te laten krimpen naar 440.000 vliegbewegingen. Uit onderliggend onderzoek van het ministerie blijkt dat er 1 vervoerssegment is dat bij de reductie van het aantal vluchten op Schiphol onder extra druk komt te staan: vrachtvluchten. evofenedex dringt daarom bij de politiek aan op het invoeren van een aparte slotpool voor vracht.

Wanneer veel vrachtvluchten verdwijnen, is dat een hard gelag voor Nederlandse handels- en productiebedrijven die afhankelijk zijn van deze vluchten voor hun hightech, farmaceutische en biotechnische goederen. Daarnaast zal een verdere krimp van de vrachtcapaciteit op de luchthaven ons land minder aantrekkelijk maken als vestigingsplaats voor bedrijven.

Grote gevolgen

De vrachtvluchten dragen voor een kwart bij aan de economische meerwaarde van Schiphol, terwijl slechts 3 procent van de vluchten op Schiphol vrachtvluchten zijn. Dit laat zien dat de economische bijdrage per vlucht enorm is. Ook draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Veel internationale bedrijven hebben zich de afgelopen jaren gevestigd in Nederland vanwege het uitstekende logistieke systeem met lucht- en zeehaven van wereldformaat binnen de landsgrenzen.

Verlies van slots

Vrachtvluchten zijn gevoelig voor het verlies van slots. Dat heeft te maken met hun businessmodel met een relatief onvoorspelbare operatie. Hierdoor kunnen ze moeilijker dan passagiersvluchten voldoen aan de zogeheten 80-20-regel uit de EU-slotverordening voor het behoud van slots. Bij toenemende schaarste als gevolg van een geringere capaciteit op Schiphol lopen vrachtvluchten daardoor het risico uit de markt te worden ‘gedrukt’, omdat ze niet kunnen voldoen aan de regels uit de slotverordening.

Aparte slotpool

evofenedex pleit daarom voor de invoering van een aparte slotpool voor vrachtvluchten. Daarnaast willen we met onze leden onderzoeken hoe het aanbod van vrachtcapaciteit nog beter kan worden afgestemd op de wensen van topsectoren. Dit om de positie van deze sectoren te verstevigen en beter gebruik te maken van de beperkt beschikbare ruimte voor vrachtvluchten.