skipToContentskipToFooter

Het is aan te raden thuiswerkbeleid op te stellen

13-08-2021 Hoewel thuiswerken op dit moment nog de norm is, bereiden veel ondernemingen zich voor op een nieuwe manier van werken – hybride werken – waarbij thuiswerken ook na de coronacrisis een plaats zal krijgen binnen het HR-beleid. Arbeidsrechtelijk kleven hier een aantal rechten en plichten voor werkgevers én werknemers aan.

Na anderhalf jaar coronacrisis zijn veel werknemers die niet op de werkplek aanwezig hoeven te zijn, eraan gewend om vanuit huis te werken. Maar hoe gaat dat als de thuiswerkmaatregel van de overheid van 19 juli wordt versoepeld en we niet meer verplicht thuis hoeven te werken en we weer ‘gewoon’ naar kantoor of andere werkplek kunnen? Het is goed denkbaar dat er bij veel bedrijven een mix zal ontstaan van thuis en op kantoor werken. Bijvoorbeeld dat werknemers structureel 2 dagen in de week thuis blijven en 3 dagen in de week naar kantoor gaan. Wij krijgen regelmatig de vraag waar je arbeidsrechtelijk gezien allemaal aan moet denken.

Arbeidsomstandigheden

Als werkgever moet je zorgen voor een veilige en gezonde werkplek, die goed ergonomisch is ingericht. Bij hybride werken zul je dan op 2 plaatsen moeten zorgen voor zaken als een beeldscherm, bureau en stoel, die voldoen aan de wettelijke eisen van de Arbowet. Het is dus belangrijk dat je dit als werkgever goed organiseert en faciliteert.

Thuiswerkbeleid verplicht?

Hoewel het niet verplicht is voor werkgevers om thuiswerkbeleid op te stellen, is het aan te raden dit wel te doen. Zo kunnen in het thuiswerkbeleid afspraken vastgelegd worden over de functies waarin thuisgewerkt kan worden, de frequentie, bereikbaarheid, de werkplekinrichting/arbeidsomstandigheden, vergoedingen en privacy. Zowel werkgever als werknemer weten dan waar zij aan toe zijn.

Recht op thuiswerken?

Er zijn ook bedrijven die alles weer naar de oude situatie willen terugbrengen en verlangen dat alle werknemers weer op kantoor komen werken. Zo krijgen wij regelmatig de vraag of je werknemers kunt verplichten weer naar kantoor te komen. Zolang je je als werkgever aan de coronamaatregelen houdt, kun je dit in veel situaties op grond van het instructierecht verlangen. Wel kan een werknemer op grond van de Wet flexibel werken een aanvraag indienen om op een andere locatie te mogen werken. Op dit moment kan een werkgever dit verzoek nog vrij gemakkelijk naast zich neerleggen. Er is echter een wetsvoorstel ingediend – Wet werken waar je wilt – die het voor de werkgever moeilijker moet maken een verzoek van de werknemer te weigeren.

HR-update

Maandelijks de laatste trends, tips en tools ontvangen over het vinden, binden en boeien van medewerkers? Meld je aan voor de HR-update en maak jouw (strategisch) personeelsbeleid 'fit for the future'.