skipToContentskipToFooter

Geldige leveranciersverklaring nodig bij attest van oorsprong voor handelsgoederen

08-02-2022 Sinds 1 januari hanteert het Verenigd Koninkrijk (VK) strengere douaneregels voor alle lading die het land binnenkomt. Onder deze regels vallen ook het attest van oorsprong en de voorwaarden die je in acht moet nemen om producten van preferentiële oorsprong vrij van invoerrechten te kunnen importeren in het VK.

Het attest van oorsprong is een verklaring op bijvoorbeeld de factuur, die door een exporteur mag worden gebruikt op basis van informatie waaruit blijkt dat een product van preferentiële oorsprong is. Hierdoor hoeft er geen invoerrecht te worden betaald en valt er dus geld te besparen, mits de oorsprong aangetoond wordt. Juist die basis van informatie is iets waar de strengere regels betrekking op hebben.

Hoe zit het precies?

Tot 31 december 2021 mocht je voor export naar het VK een attest van oorsprong opstellen zonder dat je hiervoor een leveranciersverklaring 2015/2447 (het bewijs van preferentiële oorsprong) in je bezit had. Dit gold voor handelsgoederen en uiteraard moest je overtuigd zijn van de preferentiële oorsprong, maar je had hierdoor voldoende tijd om de juiste bewijsstukken te verzamelen. Dit was een van de afspraken tijdens de overgangsperiode. Uitstel is echter geen afstel en dus moet je ervoor zorgen dat je dit bewijsmateriaal nu wel in bezit hebt.

Wat is er strenger geworden?

Als je vanaf 1 januari 2022 een attest van oorsprong voor handelsgoederen wilt opstellen (voor zelfgeproduceerde goederen kunnen andere oorsprongseisen gelden) moet je in het bezit zijn van een geldige leveranciersverklaring voordat je een attest van oorsprong mag opstellen. Blijkt nou dat de geleverde producten niet aan de oorsprongseisen voldoen omdat je geen leveranciersverklaring ontvangt, dan moet je jouw Britse klant hierover informeren. De eventuele invoerrechten moeten dan alsnog worden afgedragen. Ga hier niet te lichtzinnig mee om want dit kan veel geld kosten. De leveranciersverklaring is voor je eigen administratie en komt in beeld bij een nacontrole vanuit het VK. Met andere woorden: zorg dat je bent voorbereid en de zaken op orde hebt.

Houd er tot slot ook rekening mee dat je voor export naar het VK een REX-registratie moet hebben om een attest van oorsprong te mogen gebruiken. Speciaal voor de brexit biedt evofenedex een adviessessie over oorsprong.

Dit artikel is geschreven door Hans Kokje. Hij is productmanager Opleidingen & Trainingen bij evofenedex en gespecialiseerd in oorsprong. Het artikel is ook verschenen in globe, het vakmagazine voor internationaal ondernemen.