skipToContentskipToFooter

Nederlandse bedrijven kunnen huidige werkwijze met T2L en T2LF voorlopig voortzetten

01-03-2024 De lidstaten van de Europese Unie en de Europese Commissie zijn met een gedoogconstructie gekomen voor het aanvragen van de uniestatusbewijzen T2L en T2LF in het nieuwe EU-systeem Proof of Union Status. Deze verplichting zou vandaag ingaan maar veel bedrijven gaven aan hier nog niet klaar voor te zijn door een gebrek aan informatie. evofenedex had daarom gepleit voor uitstel.

Ondanks de tijdelijke gedoogconstructie is het nieuwe EU-systeem Proof of Union Status (PoUS) vandaag live gegaan zoals gepland. Bedrijven en douaneautoriteiten kunnen het dus gaan gebruiken. De Nederlandse Douane zal echter vanaf 1 maart 2024 vooralsnog papieren statusbewijzen T2L en T2LF (afgegeven in andere lidstaten) blijven accepteren. Daar staat tegenover dat andere lidstaten dit ook voor Nederland doen. Kortom: Nederlandse bedrijven kunnen vanaf de ingangsdatum hun huidige werkwijze voortzetten.

System to system-oplossing

Nederland heeft wel toegezegd dat het zich zal inspannen het bedrijfsleven ertoe te bewegen zo snel mogelijk te gaan werken met PoUS. evofenedex wil voor grotere bedrijven toestaan dat deze hun huidige werkwijze kunnen voortzetten tot er een system to system-oplossing is gerealiseerd. Als ondernemersvereniging hadden wij bij het directoraat-generaal Belastingen en Douane-unie van de Europese Commissie al eerder gepleit voor uitstel van PoUS.

Meer informatie

Voor bedrijven die aan de slag willen met PoUS, verwijzen wij naar onderstaande websites van de Nederlandse Douane en het directoraat-generaal Belastingen en Douane-unie van de Europese Commissie.

Vragen en antwoorden over Proof of Union Status (PoUS)

Invulinstructie Proof of Union Status (PoUS) - Uniestatusbewijzen T2L en T2LF

Proof of Union Status voor aanvraag uniestatusbewijzen T2L en T2LF

Course: Proof of Union Status System for Economic operators, Topic: en (europa.eu)