skipToContentskipToFooter

Beperking aansprakelijkheid binnenvaart verandert

11-7-2019 De beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart wijzigt per 1 juli 2019. Het CLNI 2012, met andere woorden het Verdrag van Straatsburg, vervangt het CLNI 1988. Een belangrijke wijziging is dat de aansprakelijkheid niet alleen meer geldt voor de Rijn en de Moezel, maar voor alle binnenwateren. Het CLNI 2012 is van toepassing op de landen Duitsland, Hongarije, Luxemburg, Nederland en Servië. Verwacht wordt dat meer landen volgen in de toekomst.

Naast de gebiedsuitbreiding van de aansprakelijkheid, wordt het limiet van de beperkingsfondsen gewijzigd. Het limiet wordt verdubbeld van SDR 200.000 naar SDR 400.000. Ook wordt er een apart beperkingsfonds opgericht, speciaal voor gevaarlijke stoffen, het ‘gevaarlijke stoffenfonds’.

Scheepseigenaren hebben de mogelijkheid om hun aansprakelijkheid te beperken wanneer een maritiem ongeluk, een aanvaring bijvoorbeeld, plaatsvindt door het stellen van beperkingsfondsen. Wanneer deze fondsen zijn gesteld, zijn de scheepseigenaren niet verder aansprakelijk dan de omvang van deze fondsen.