skipToContentskipToFooter

Bestelauto en de tachograaf

07-10-2013 Voor voertuigen en voertuigcombinaties die een toegestane maximummassa (tmm) hebben van meer dan 3500 kilogram geldt in Europa de tachograafplicht.

Vrijstelling

Er is wel een vrijstelling van tachograafgebruik waar bedrijven wellicht aanspraak op kunnen maken, namelijk als het voertuig of de combinatie van voertuigen minder weegt dan 7500 kilogram tmm en het vervoer bestaat uit eigen vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder beroepshalve gebruikt als wel voor het vervoer van goederen die voor of door het eigen bedrijf worden gebruikt en de bestuurder rijdt niet meer dan 12 uur per week. Deze vrijstelling is alléén van toepassing in Nederland.

Alleen in Nederland

Behalve deze algemene vrijstelling zijn er andere vrijstellingen die te maken hebben met de aard van het bedrijf of de inrichting van het voertuig. Daarnaast geldt dat bij staandehouding onderweg de bewijslast bij de chauffeur ligt als hij aanspraak maakt op een vrijstelling.

Check

EVO-Ledenservice kan ondernemers helpen met de ‘tachograafvrijstellingscheck’. Ledenservice vergelijkt de bedrijfsactiviteiten dan met de wettelijke vrijstellingen en stuurt vervolgens een bevestiging waarin staat op welke grond de ondernemer een vrijstelling heeft van de tachograafplicht.

Andere regels in Duitsland

In Duitsland gelden ander regels waarmee bedrijven rekening moeten houden. In Duitsland geldt namelijk een tachograafplicht voor voertuigen met een tmm vanaf 2800 kilogram. Voor voertuigen tot 3500 kilogram volstaat een registratieformulier als er geen tachograaf in het voertuig aanwezig is. Zit er wel een tachograaf in het voertuig, dan moet de chauffeur die gebruiken. Een voorbeeld van de handmatige registratie is verkrijgbaar bij de ledenservice van evofenedex.

Patronaal attest

Daarnaast moet de chauffeur in Duitsland de laatste 28 kalenderdagen kunnen verantwoorden door middel van tachograafgegevens of een patronaal attest. Voor het niet volledig hebben van deze gegevens wordt per niet verantwoorde dag beboet. Deze regel geldt dus al voor voertuigen vanaf 2800 kg die beroepsmatig worden gebruikt. Een model voor dit patronaal attest is te vinden in de Kennisbank van evofenedex.

Vraag gratis het Tachograafboek van evofenedex aan.