skipToContentskipToFooter

Betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022

Het wetsvoorstel dat betaald ouderschapsverlof mogelijk moet maken is op 20 april 2021 door de Tweede Kamer goedgekeurd. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer ter voorbereiding op de stemming. De wijziging zal naar verwachting per 2 augustus 2022 ingaan, zodat bedrijven en het UWV zich kunnen voorbereiden. Het is dus van belang in de planning van volgend jaar alvast rekening te houden met het feit dat werknemers een beroep kunnen doen op deze regeling en daardoor afwezig kunnen zijn.

50 procent doorbetaald door UWV

Het is de bedoeling dat beide ouders 9 weken betaald ouderschapsverlof kunnen opnemen, waarbij ze 50 procent van hun dagloon betaald krijgen, tot 50 procent van het maximumdagloon. Het UWV voert het ouderschapsverlof uit en betaalt de uitkering aan de ouders. In een cao of arbeidsvoorwaardenregeling kunnen aanvullende bepalingen staan over betaald ouderschapsverlof.

Voorwaarde betaald verlof

Belangrijke voorwaarde om als ouder in aanmerking te komen voor het betaalde verlof is dat het in het eerste levensjaar van het kind wordt opgenomen. Daarna is het namelijk niet meer mogelijk. De overige 17 weken verlof van de in totaal 26 weken ouderschapsverlof blijven onbetaald en kunnen nog steeds tot de achtste verjaardag van het kind worden opgenomen.

Totaal 26 weken ouderschapsverlof

Een ouder kan per kind eenmaal 26 keer de arbeidsduur per week ouderschapsverlof vragen. Bij een fulltime dienstverband is dat dus 26 x 40 uur = 1.040 uur. Dit mag worden opgenomen in de eerste 8 jaar na de geboorte van een kind. Door deze wijziging hebben partners recht op totaal 15 weken verlof: 1 week geboorteverlof volledig doorbetaald, 5 weken gedeeltelijk doorbetaald tijdens de eerste 6 maanden en dus 9 weken gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof tijdens het eerste levensjaar. De moeder heeft recht op betaald ouderschapsverlof naast zwangerschaps- en bevallingsverlof.